Niski poziom graficzny pisma

Ryzyko niskiego poziomu graficznego  pisma można zauważyć już w przedszkolu. Zagrożone nim są dzieci które: rysują niestarannie (wychodzą za linię), podczas gdy prace rówieśników wyglądają estetycznie, trzymają nieprawidłowo narzędzie pisarskie (ołówek, kredkę). Prawidłowy chwyt kształtuje się w wieku 5 lat /na samym końcu są wstawione obrazki ilustrujące prawidłowy i nieprawidłowy chwyt- źródło: dzieci.pl/ nie przyjmują…

Więcej

Kształcenie rozumienia treści w różnych formach czytania

Umiejętność czytania ze zrozumieniem (również słuchania) jest jedną z ważniejszych, której może nauczyć się dziecko w szkole. To od niej zależy przyswojenie wiadomości, zarówno podczas zajęć humanistycznych, jak i ścisłych. Zdarzają się sytuacje, że rodzic z dzieckiem wspólnie przygotowują się do sprawdzianu. Po takim treningu oboje stwierdzają, że uczeń opanował wymagany materiał. Niestety ostatecznie ocena…

Więcej

Gry i zabawy ułatwiające naukę ortografii

Dlaczego coraz więcej uczniów ma problemy z ortografią? Czynników jest wiele. Najważniejsze z nich to: Mniejszy nacisk szkoły na nauczanie ortografii (A. Jurek „Z badań nad ortografią uczniów”; 2006), Przeprowadzanie testów, na których nie ma zadań z ortografii. Nie trzeba też wiele pisać, wystarczy wybrać poprawną odpowiedź, Wzrost liczby opinii uczniów z dysleksją ( w…

Więcej

Ćwiczenia i zabawy rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową

Wzrok – jeden z najważniejszych zmysłów, jakie posiada człowiek. To dzięki niemu zapamiętujemy, rozpoznajemy i przypominamy sobie różne rzeczy.  Już od najmłodszych lat pozwala nam się uczyć i poznawać świat. Prawidłowo rozwinięta percepcja wzrokowa (tj. zdolność do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń) pozwala dzieciom nauczyć…

Więcej

Ćwiczenie koncentracji uwagi

Drogi Rodzicu, Jeśli Twoje dziecko mierzy się często z następującymi problemami: brakiem cierpliwości, trudnościami z podzielnością uwagi, łatwym rozpraszaniem się, częstym popełnianiem różnych pomyłek, częstym zamyślaniem się, odkładaniem różnych spraw „na później”, trudnością ze zrozumieniem poleceń, myleniem cyferek i literek, nie kończeniem rozpoczętych zadań, planowaniem działań, niemożnością nadążenia z wykonywaniem poleceń na sprawdzianach, to może…

Więcej

Usprawnianie percepcji słuchowej

Drodzy rodzice, W wielu codziennych sytuacjach takich jak np. odrabianie pracy domowej, wspólna zabawa, wspólne spędzanie czasu itp. możecie zauważyć, że pewne czynności sprawiają dziecku trudność. Jeżeli zaobserwujecie, że: – dziecko ma problem ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem treści przekazywanych ustnie, -posiada słabo rozwiniętą umiejętność słuchania, – ma trudności w czytaniu, popełnia błędy ortograficzne, –…

Więcej

Dysleksja oraz ryzyko dysleksji

Dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, występujące u dzieci o normalnej inteligencji, uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. (za: B. Kaja, 2001) Niektórzy specjaliści stosują trzy terminy dla określenia trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksja – trudności w czytaniu, dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, dysgrafia – związana z niskim poziomem graficznym…

Więcej

Leworęczność u dzieci

Leworęczność – co to takiego? Leworęczność  – to odwrócona w stosunku do większości ludzi funkcjonalność prawej i lewej ręki. Około 8–15%   ludności jest leworęczna. Osoby leworęczne w odróżnieniu od praworęcznych, piszą, jedzą i wykonują większość czynności wymagających dużej precyzji ruchów za pomocą ręki lewej. Leworęczność wynika z silniejszego rozwoju prawej półkuli mózgu, co objawia się…

Więcej