Święto Konstytucji

Co roku w naszej szkole obchodzimy ważne rocznice i wydarzenia historyczne państwa polskiego. Organizowane z tej okazji uroczystości szkolne, przybliżają uczniom ważną datę historyczną, jednocześnie pomagają w patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia. Rozbudzają miłość do ojczyzny, uczą szacunku do tradycji i historii. W tym trudnym dla nas czasie uczniowie klasy 5f pod kierunkiem pani Beaty Sosińskiej…

Więcej

Uczniowskie sukcesy

Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MSCDN na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2019/2020 laureatem Konkursu Historycznego został Stanisław Paryska, uczeń klasy 8a, a finalistami Konkursu Matematycznego Michał Kasznia (klasa 8b) i Tymon Zadara (klasa 8a). Gratuluję wspaniałych osiągnięć uczniom, a nauczycielom, Pani Małgorzacie Świdlickiej i Pani Ewelinie Słowińskiej,…

Więcej

Nowe terminy rekrutacji

Informujemy, że wydłużone zostały terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych: składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej  – do 30.04.2020 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną – do 05.05.2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 07.05.2020 r. potwierdzenie…

Więcej

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych

Szanowni Państwo,   zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych…

Więcej

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie ulegają również terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor Centralnej Komisji…

Więcej