PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADLE

I  WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (m.in. katar, kaszel, duszności) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do…

Więcej

Dowóz uczniów

W dniu 1 września (rozpoczęcie roku szkolnego) nie będzie można skorzystać z dowozu szkolonym autobusem. Dowóz uczniów rozpoczynamy od dn. 2 września.  Rozkład jazdy autobusów dostępny będzie na stronie internetowej szkoły w zakładce DOWOZY w poniedziałek 31.08.2020 r.   Funkcjonować będą 2 rozkłady jazdy: dla uczniów uczących się w budynkach przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (jeden…

Więcej

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 będzie miało formę spotkania uczniów z wychowawcą w wyznaczonej sali według grafiku (poniżej). Zasady bezpieczeństwa obowiązujące 1 września 2020 r. 1.     Uczniowie przychodzą do szkoły co najwyżej z jednym Rodzicem/Opiekunem. 2.     Do budynku szkoły przy ulicy Kwiatowej uczniowie wchodzą głównym wejściem. Do budynków przy ulicy Ogrodowej i filii w Zgorzale uczniowie wchodzą…

Więcej