Podsumowanie projektu „Nauczyciel Nowej Generacji”

Projekt Nauczyciel Nowej Generacji, finansowany ze środków POWER SE powstał w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle w odpowiedzi na potrzebę nawiązania na szeroką skalę kontaktów ze szkołami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń. Działania zaplanowano i realizowano w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Celem projektu było poszerzanie wiedzy…

Więcej