KONKURS „W AKUMULATORKU JEST MOC”

Ogłaszamy konkurs promujący selektywną zbiórkę oraz odzysk zużytych baterii i akumulatorów. Zużyte baterie i akumulatory są odpadem niebezpiecznym, który należy przekazywać do specjalnie wyznaczonych miejsc odbioru lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Następnie są przekazywane do specjalnych zakładów przetwarzania. Tam zostają one unieszkodliwione, a odzyskane surowce stanowią budulec dla nowych urządzeń. Ponad 70% surowców…

Więcej