Zawieszenie zajęć w klasach 5-8

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek w systemie oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27 stycznia br. do 27 lutego 2022 r. w klasach V – VIII zajęcia odbywają się w systemie zdalnym przez aplikację Teams. W związku z tym…

Więcej