Drodzy rodzice,

W wielu codziennych sytuacjach takich jak np. odrabianie pracy domowej, wspólna zabawa, wspólne spędzanie czasu itp. możecie zauważyć, że pewne czynności sprawiają dziecku trudność. Jeżeli zaobserwujecie, że:

– dziecko ma problem ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem treści przekazywanych ustnie,

-posiada słabo rozwiniętą umiejętność słuchania,

– ma trudności w czytaniu, popełnia błędy ortograficzne,

– ma problem z wykonaniem rozbudowanych poleceń,

– ma trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia, nauką wiersza na pamięć, czy z opanowaniem języka obcego,

może się okazać, że jego percepcja słuchowa jest zaburzona.

Co możemy zatem zrobić żeby pomóc naszemu dziecku, u którego zauważamy wymienione trudności??

W pierwszej kolejności powinniśmy porozmawiać z jego wychowawcą i wymienić się z nim spostrzeżeniami. Sami w domu również możemy starać się pomóc dziecku. Poniżej proponuję kilka ćwiczeń, które warto wdrożyć każdego dnia do wspólnej nauki czy zabawy. Najlepiej gdyby trwały od 10 do 20 minut dziennie.


Powtarzanie rytmów

Dorosły i dziecko biorą ołówki. Dorosły wystukuje rytm, a zadaniem dziecka jest go powtórzyć. Zaczynamy od rytmów prostych, stopniowo przechodząc do coraz trudniejszych. Jeśli dziecko ma ochotę samo wymyśla rytm, a dorosły go powtarza.

Odgadywanie dźwięków pochodzących z otoczenia

Ćwiczenie to można przeprowadzić zarówno w domu jak i na podwórku. Należy poprosić dziecko, aby dokładnie wsłuchało się w dźwięki pochodzące z otoczenia. Następnie zadajemy pytania jakie dźwięki słyszy i skąd te dźwięki mogą pochodzić. Czasami, jeśli to możliwe, można wspólnie odszukać źródło dźwięku.

Zapamiętaj i odgadnij

Do tego ćwiczenia potrzebne nam będą małe słoiczki tej samej wielkości. Wspólnie z dzieckiem napełniamy te słoiczki dowolną zawartością np. piaskiem, drobnymi kamykami, fasolką. W zależności od wieku dziecka możemy przygotować od 3 do 10 słoiczków. Prosimy dziecko, aby potrząsnęło każdym słoiczkiem i postarało się zapamiętać wydawany przez niego dźwięk. Dajemy mu na to tyle czasu, ile zechce. Kiedy dziecko da nam sygnał, że jest gotowe do odgadywania dźwięków, prosimy aby odwróciło się tyłem, a my potrząsamy kolejno każdym słoiczkiem i pytamy co znajduje się w środku.

Ćwiczenie to można przeprowadzić za pomocą innych akcesoriów np. nożyczek, kartki papieru, kluczy i spinacza. Wtedy z dźwiękami można kombinować na różne sposoby np. papier (dźwięk, który wydaje podczas podarcia, podczas zgniatania, czy też podczas upuszczenia na stół itp.) Prosimy dziecko aby przetestowało różne „dźwiękowe możliwości” tych przedmiotów, a następnie prosimy by odwróciło się do nas plecami i odgadywało prezentowane przez nas dźwięki.

Czyj to głos?

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie komputer. Wyszukujemy w Internecie kilka dźwięków np. szczekającego psa, burzy, otwieranych drzwi, odkręcanego kranu, włączonej pralki, budzika, rozmowy ludzi. Zapoznajemy dziecko z każdym z tych dźwięków. Na początku odtwarzamy je pojedynczo i prosimy dziecko o odgadnięcie czyj to głos. Następnie, w zależności od wieku i możliwości dziecka, puszczamy mu po dwa- pięć dźwięków jednocześnie i prosimy aby po wysłuchaniu wszystkich dźwięków, w  prawidłowej kolejności odgadło, do kogo należą te odgłosy. Jeśli dziecko nie będzie od razu znało odpowiedzi można sekwencję dźwięków odtworzyć jeszcze raz.

Liczenie wyrazów w zadaniu.

Wymyślamy rozbudowane zdania i prosimy dziecko, aby policzyło ile wyrazów wypowiedzieliśmy. Można również zachęcić dziecko do tego, aby to ono na zmianę z nami wymyślało zdania. Za poprawne odpowiedzi możemy przyznawać sobie punkty.

Głoski w wyrazie

Wypowiadamy pojedyncze wyrazy i za każdym razem prosimy dziecko, aby wskazało liczbę np. głosek „a” w wypowiedzianym wyrazie.

Ciągi wyrazowe

Mówimy dowolny wyraz. Zadaniem dziecka jest wymyślić nowy wyraz rozpoczynający się na ostatnią głoskę wypowiedzianego przez nas wyrazu. Gdy dziecko wymyśli wyraz, teraz my szukamy nowego wyrazu rozpoczynającego się na ostatnią głoskę wyrazu wypowiedzianego przez dziecko.

Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia.

Ustalamy z dzieckiem, że w tym ćwiczeniu będziemy szukać sylaby „ko”. Następnie podajemy wyrazy posiadające umówioną sylabę (np. czekolada, korale, krokodyl). Pytamy dziecko o to, w którym miejscu znajduje się dana sylaba (którą sylabą jest z kolei), jaka litera występuje bezpośrednio przed nią i bezpośrednio po niej.

Ukryte litery

Wymyślamy 10 wyrazów. W każdym wyrazie określamy dziecku położenie litery, którą ma wypisać ( np. 6 litera w wyrazie „telewizor” -> „i”). Dziecko wypisuje litery na kartce w poziomym rzędzie. Staramy się, aby litery się nie powtarzały. Gdy dziecko wypisze już wszystkie litery, prosimy je, aby z tych liter ułożyło jak najwięcej nowych wyrazów i zapisało je na kartce.

Rymowanki

Wymyślamy wyrazy i prosimy, aby dziecko podało wyrazy, które będą rymowały się z naszymi. Podejmijmy wyzwanie i poprośmy, aby dziecko również wymyślało nowe wyrazy, do których my będziemy układać rymy (możemy czasami podawać specjalnie wyrazy nierymujące się i pytać dziecko czy dobraliśmy właściwy wyraz).

Ukryte imiona

W tej zabawie czytamy dziecku kolejno podane wyrazy, a jego zadaniem jest odnalezienie w nich ukrytych imion. Oto przykładowe wyrazy: lala (Ala), przedszkola (Ola), karuzela (Ela), panna (Anna), krajan (Jan), malina (Alina), mewa (Ewa), kanarek (Arek), komarek (Marek), Ameryka (Eryk)

Dokładanie sylab

Podajemy dziecku dowolną sylabę np. „ma” i jego zadaniem jest dodać taką sylabę, dzięki której powstanie sensowny wyraz np. ma-ma, ma-ta, ma-pa, ma-zak, ma-larz. Jeśli zadanie okaże się dla dziecka zbyt łatwe, można je utrudnić w taki sposób prosząc dziecko, aby do naszej sylaby  dodało dwie lub trzy sylaby np. ma-lu-nek, ma-kie-ta, ma-lo-wa-nie itd.

 

 

Opracowała Karolina Majewska