W roku szkolnym 2018/2019 Wiktor Kotala, uczeń klasy 8a, wziął udział w Mazowieckim Programie Stypendialnym. Celem projektu, na którego realizację otrzymał dofinansowanie, była praca w obszarze programowania i modelowania wzorów chemicznych z graficznym ich przedstawieniem oraz stworzenie programu obliczającego równania z dwiema niewiadomymi. W ramach swojej pracy projektowej Wiktor miał okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania w programie Python, budowy związków tlenowych, tworzenia algorytmów umożliwiających rysowanie związków tlenowych zapisywanie ich wzorów oraz obliczania masy. Uczeń wziął udział w kursie języka angielskiego oraz poszerzył swoją wiedzę w zakresie umiejętności autoprezentacji, którą to wykorzystał podczas Dnia Rodziny. Zapraszamy też do ściągnięcia aplikacji stworzonych przez Wiktora z poniższej strony:

https://zspwmy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/michal_dolinski_spwmy_edu_pl/EtTNtWWBMyhGpB5y_Xs3pYYBJ6b63hB1U8WRlZ3adML75w?e=OQ0ts3

Oraz obejrzenia prezentacji:

https://zspwmy-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/michal_dolinski_spwmy_edu_pl/EQcLK0P9w69BgWCNHYnFVxgB-ONk64vkIZqNZYo0EcH6dg?e=Hjztha

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 planowane jest uruchomienia kolejnej edycji programu do której udziału serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów spełniających kryteria. Jest to niewątpliwie szansa rozwoju i możliwość otrzymania wsparcia finansowego na realizację swojego własnego projektu edukacyjnego. Szczegóły pod adresem:

https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

Szkolny Opiekun Stypendysty

Michał Doliński