W tym roku szkolnym, z inicjatywy uczniów, nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do Olimpiady Matematycznej Juniorów, która jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim. Do finału olimpiady zakwalifikowano 257 najlepszych matematyków ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego kraju.

Katarzyna Giżewska oraz Stanisław Skład (oboje z klasy 8c) wywalczyli tytuły finalisty OMJ, co zwolniło ich ze zdawania egzaminu ósmoklasisty z matematyki (z maksymalnym wynikiem punktowym). Dodatkowo finalista olimpiady, podobnie jak laureat przedmiotowego konkursu przedmiotowego, ma przywilej przyjęcia do wybranej szkoły średniej poza kolejnością. To ogromny sukces, który jest nagrodą za wiele lat ciężkiej pracy.

 Ogromnie gratuluję Kasi i Stasiowi oraz Pani Agacie Karas, która przygotowywała uczniów do konkursu.

Dyrektor szkoły
Monika Rutkowska