25 stycznia 2019 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w poprzednich latach, zadanie konkursowe polegało na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

26 czerwca nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. II nagrodę zdobył Pan Michał Doliński, nauczyciel chemii i fizyki, pasjonat nowoczesnych technologii oraz koordynator programu Edukacja Nowej Generacji, który opracował scenariusz zajęć prowadzonych metodą WebQuestu.

Scenariusz zakłada, że uczniowie, biorąc udział w szkolnej grze terenowej w formie historycznego science-fiction, stają się na chwilę prawdziwymi agentami. Ich zadanie polega na odnalezieniu osób, którym może grozić poważne niebezpieczeństwo, odkryciu powiązań pomiędzy nimi, a także na wskazaniu prawdziwego agenta. Dodatkowo uczniowie poznają ludzi, których historia to również historia Mazowsza.

Serdecznie gratuluję Panu Michałowi Dolińskiemu.

Dyrektor szkoły
Monika Rutkowska