W roku szkolnym 2018/2019 grupa uczniów z klasy 3A Gimnazjum w składzie: Patrycja Błaszczak, Karolina Kutryś, Jakub Barański, Piotr Czerwiński oraz Ignacy Gruszecki pod opieką Pana Michała Dolińskiego, wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Fundacji Banku Ochrony Środowiska pod nazwą „Postaw na Słońce”.

W ramach konkursu, który składał się z dwóch etapów, uczniowie mieli za zadanie zebrać odpowiednie informację na temat odnawialnych źródeł energii, przygotować scenariusz filmu, a następnie go zrealizować. Jako zespół pod nazwą Super Voltage wyprodukowali film, który w ocenie jury był najlepszy ze wszystkich nadesłanych. Gratulujemy naszym uczniom pomysłu, zaangażowania i wielkiego sukcesu.

Zachęcam do obejrzenia filmu naszych uczniów, który zdobył I miejsce:

https://www.youtube.com/watch?v=inxIF4ckrNA

Cieszę się też, że realizowany w szkole program Edukacja Nowej Generacji, dzięki któremu pobudzamy m.in. kreatywność naszych uczniów, przynosi efekty. Serdecznie gratuluję nagrodzonym uczniom oraz koordynatorowi programu Panu Michałowi Dolińskiemu.

Dyrektor szkoły
Monika Rutkowska