W dniu 7 października 2019 roku o godzinie 10.25 i 11. 20  (4 i 5  godzina lekcyjna) odbędzie się egzamin na kartę rowerową  – część praktyczna.

Uczniowie zdający egzamin czekają na egzaminatora pod pokojem nauczycielskim z obowiązkowo wypełnionym arkuszem zaliczeń ucznia.