8 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle odbyły się prawybory parlamentarne. Wybory zostały zorganizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji „Młodzi głosują 2019”. Przygotowali je uczniowie klas ósmych pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, Pani Joanny Sikorskiej – Gołębiewskiej. W wyborach mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych.

Wybory zostały poprzedzone kampanią informacyjną. W szkole zostały wywieszone plakaty tak, aby uczniowie mogli zapoznać się z programami poszczególnych partii i komitetów wyborczych. Informacja o wyborach została umieszczona na szkolnych telebimach. Frekwencja wyniosła ponad 50%.  Największą liczbę głosów oddano na KW KOALICJA OBYWATELSKA – 44%. 

Prawybory okazały się dla młodych ludzi świetną lekcją demokracji, sprawdzenia preferencji wyborczych oraz wykazania się patriotyczną postawą obywatelską.

Uczniowie zdobyli również wiedzę odnośnie uprawnień Sejmu i Senatu, wyborów, ordynacji wyborczych, prowadzenia kampanii zachęcających do świadomego głosowania. Ta forma działalności okazała się dla uczniów bardzo atrakcyjna. Świadczy o tym chociażby fakt, że już teraz wyszli z inicjatywą zorganizowania prawyborów prezydenckich pod koniec bieżącego roku szkolnego.

Joanna Sikorska-Gołębięwska