„Wychowywać to kochać i wymagać”

 bezpłatna Szkoła dla Rodziców i WychowawcóW dzieci w wieku 0-12 lat cz. 1

cykl 10 spotkań po 3 godziny, spotkania raz w tygodniu

Głównym celem warsztatów jest pomoc rodzicom w zbudowaniu silnej więzi emocjonalnej ze swoimi dziećmi, jest to program wspierania umiejętności wychowawczych funkcjonujący w Polsce pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Program opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  • granice Jak wyznaczać dzieciom granice, aby mogły bezpiecznie wzrastać i dobrze funkcjonować w społeczeństwie?
  • uczucia i emocje Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
  • zachęcanie do współpracy Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
  • kary i konsekwencje Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
  • konflikty i problemy Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
  • samodzielność Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?
  • etykiety i „role” Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
  • pochwała Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?

Każdy uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz pakiet materiałów.

Ilość miejsc jest ograniczona!!!

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia zajęć 02.03.2020 (poniedziałek w godzinach 17-20)

 e-mail: ewa_misztal@spwmy.edu.pl  tel. 22 276 23 16