Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas ósmych!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (języka angielski). Szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zachęcamy uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w egzaminie. Prosimy Państwa Rodziców o przekazanie do wychowawcy deklaracji przystąpienia do próbnego egzaminu do jutra, tj. 27 marca br.

Wskazane jest, aby w kolejnych dniach przeprowadzania próbnego egzaminu uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – będą rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w następującej formie, np.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie).

Kontakt z nauczycielem

W naszej szkole 11 marca br. przeprowadziliśmy próbny egzamin z języka polskiego, który został sprawdzony przez nauczycieli. W związku z tym z tego przedmiotu przystąpienie do egzaminu będzie nieobowiązkowe dla uczniów. Sami zweryfikują również swoje odpowiedzi, korzystając z plików zamieszczonych na stronie CKE 8 kwietnia br.

Jeżeli chodzi o matematykę i język angielski proponujemy, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżelisą uczniowie, którzy chcą wziąć udział w egzaminie, ale nie mają w domu dostępu do internetu, prosimy o przekazanie takiej informacji wychowawcy klasy do jutra, tj. 27 marca br. Jest możliwość przekazania im arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Z poważaniem

Monika Rutkowska
Dyrektor szkoły