Szanowni Państwo,

w dniu 24 kwietnia 2020 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r., ustalając co następuje:

  1. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w dniach: 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 z języka polskiego,  17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 z matematyki, 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 z języka obcego nowożytnego;
  2. egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach: 7 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 z języka polskiego,  8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 z matematyki, 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 z języka obcego nowożytnego;
  3. termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, przekazania szkołom oraz zdającym wyników i zaświadczeń – do 31 lipca 2020 r.

Z poważaniem

Monika Rutkowska
Dyrektor szkoły