Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez MSCDN na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2019/2020 laureatem Konkursu Historycznego został Stanisław Paryska, uczeń klasy 8a, a finalistami Konkursu Matematycznego Michał Kasznia (klasa 8b) i Tymon Zadara (klasa 8a).

Gratuluję wspaniałych osiągnięć uczniom, a nauczycielom, Pani Małgorzacie Świdlickiej i Pani Ewelinie Słowińskiej, życzę dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej.

Monika Rutkowska

Dyrektor szkoły