Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy dziś nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie spotykamy się w murach naszej szkoły, aby powrócić do tradycyjnej nauki stacjonarnej. Mam nadzieję, że wakacje były radosne i pozwoliły na odpoczynek i nabranie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Wielu z nas towarzyszą dziś ambiwalentne uczucia. Cieszymy się na widok dawno niewidzianych  kolegów oraz nauczycieli, snujemy plany dotyczące rozwijania pasji i zdobywania nowej wiedzy. Jednocześnie mamy obawy związane ze stanem epidemii w naszym kraju.

Jako dyrektor na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników, dlatego od dnia dzisiejszego w naszej szkole obowiązują szczegółowe procedury bezpieczeństwa. Podczas ich opracowywania kierowałam się wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół oraz ściśle współpracowałam z Powiatową Inspekcją Sanitarną.

W szkole obowiązuje reżim sanitarny oraz ogólne zasady higieny. Udostępniamy uczniom, nauczycielom i pracownikom płyny do dezynfekcji oraz zachęcamy do częstego mycia rąk. W częściach wspólnych: na korytarzach, w szatniach i łazienkach zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Sale lekcyjne zostały gruntownie sprzątnięte, a po każdym dniu będą dezynfekowane i wietrzone. Plan lekcji został ułożony w taki sposób, aby uczniowie – w miarę możliwości – mogli uczyć się w stałych pomieszczeniach. Ograniczony został dostęp do szkoły osób trzecich, a także wdrożone procedury na wypadek podejrzenia zakażenia.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły. Krótko powiedzą o nich w dniu dzisiejszym wychowawcy podczas spotkań z uczniami, a szczegółowo zostaną omówione na spotkaniach z rodzicami, które planujemy w drugim tygodniu września. Stosowanie się do nich to nasza społeczna odpowiedzialność.

Zaufanie i współpraca między Rodzicami a Nauczycielami jest kluczowa dla właściwej organizacji kształcenia. Apeluję, aby  Państwo Rodzice wsparli działania szkoły i uczulali swoje dzieci na stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, takich jak częste mycie rąk, używanie płynów dezynfekujących czy maseczki. Liczę, że do szkoły będą przychodziły tylko dzieci zdrowe. Uczniów proszę, aby nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów oraz korzystali jedynie z własnych przyborów i podręczników.

Całej społeczności szkolnej życzę zdrowego, bezpiecznego i udanego dla nas wszystkich roku szkolnego.

Monika Rutkowska
Dyrektor szkoły
Mysiadło, 1 września 2020 r.