W ubiegłym tygodniu na platformie Zoom odbyła się pierwsza runda tegorocznych rozgrywek Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Naszym reprezentantkom przypadła obrona tezy „Etyka powinna być obowiązkowym przedmiotem w polskim systemie szkolnym”. Argumenty drużyny z Mysiadła prezentowały Kaja Karpa i Katarzyna Woszczak. Uczennice przekonywały między innymi, że lekcje etyki rozwijają kulturę dyskusji oraz skłaniają do namysłu i rozmowy o kwestiach moralnych. Nasi oponenci podkreślali, że dodatkowy przedmiot obowiązkowy stanowiłby zbyt duże obciążenie dla uczniów. Przekonywali też, że zainteresowane osoby będą uczestniczyły w wartościowych zajęciach nawet, jeśli nie mają takiego obowiązku. Kontrargumentację naszej drużyny przedstawiły Patrycja Pozauć i Zoe Kwiatkowska. Decyzją sędziów debatę wygrała reprezentacja Mysiadła.

Paweł Ciesielski

nauczyciel etyki