Lesznowola, 09 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Gmina Lesznowola rozpoczęła procedurę związaną z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, której skutkiem będzie likwidacja
z dniem 31 sierpnia 2021 r. Filii Szkoły Podstawowej w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8.

W związku z powyższym, uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami Filii w Zgorzale od dnia 1 września 2021 r. będą uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Zamieniu, ul. Waniliowa 7.

Podjęcie w/w działań związane jest z oddaniem do użytkowania nowej Szkoły Podstawowej w Zamieniu, która od roku szkolnego 2021/2022 będzie obejmowała swoją strukturą oddziały klas I – VIII oraz oddziały przedszkolne (tzw. kl. „0”) dla uczniów zamieszkałych między innymi
w miejscowościach Zamienie oraz Zgorzała.

Na potrzeby uczniów nowa Szkoła Podstawowa w Zamieniu będzie dysponować nowoczesnymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, pracownią informatyczną, halą sportową wraz zapleczem sanitarnym, kuchnią wraz ze stołówką, gabinetami psychologa, pedagoga, pielęgniarki oraz zapleczem administracyjnym. Wstępnie przewidujemy, że nauka w nowej szkole będzie odbywała się w trybie jednozmianowym.

Obowiązek przesłania niniejszej informacji wynika bezpośrednio z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z którym organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły wszystkich rodziców uczniów, uczęszczających do tej szkoły. Obowiązek ten dotyczy również rodziców, których dzieci nie uczęszczają do Filii Szkoły Podstawowej w Zgorzale, a aktualnie należą do obwodu Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle.

Z wyrazami szacunku

                                                                                                       Maria Jolanta Batycka – Wąsik

                                                                                                          Wójt Gminy Lesznowola