MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPENOSPRAWNYCH

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie corocznie 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.

W naszej szkole również obchodziliśmy ten dzień. Akcję zainicjował zespół nauczycieli współorganizujących proces kształcenia – Julita Hacia, Magdalena Drozd, Małgorzata Długozima, Aleksandra Kozłowska. W tym roku świętowaliśmy to wydarzenie 9 grudnia. Celem obchodów było przybliżenie społeczności szkolnej problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową, uwrażliwienie na ich trudności, jak również zwiększenie wiedzy naszych uczniów na temat niepełnosprawności.

W ramach szkolnych obchodów przygotowano warsztaty sensoryczne dla dzieci z klas 4-8. Podczas przerw uczniowie doświadczali, w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową.

Dzieci z opaskami na oczach budowały wieże z klocków i chodziły po korytarzu szkolnym asekurowane przez asystentów. Uczniowie doświadczyli także, jak osoby z trudnościami wzrokowymi funkcjonują w zakresie motoryki małej (tzn. czynności, które wymagają dużej precyzji – posługiwanie się małymi przedmiotami). Mając na oczach założone okulary, które imitowały zaburzenia czynności narządu wzroku, wycinali po śladzie, rysowali na kartce papieru, układali konstrukcje z małych klocków, przelewali wodę z dzbanka do szklanki. To wszystko pozwoliło uczniom poczuć się jak osoba z niepełnosprawnością wzroku. Dużą atrakcją była możliwość zobaczenia, dotknięcia i napisania czegoś przy użyciu maszyny Brajlowskiej oraz odczytania zagadkowych kropeczek na kartkach.

Kolejnymi zadaniami, przed którymi stanęli nasi uczniowie, były ćwiczenia słuchowe polegające na rozpoznawaniu dźwięków. Do tego wykorzystano program komputerowy i słuchawki. Dodatkowo można było zapoznać się z językiem migowym i wypróbować go w komunikacji. W ten oto sposób dzieci poznały trudności, z jakimi borykają się osoby niesłyszące.

Ostatnimi doświadczeniami, z którymi zmierzyła się społeczność uczniowska, był slalom między pachołkami na deskorolce, bez użycia nóg, przejście po torze przeszkód zobciążnikami na nogach, układanie wieży z kloców, mając na dłoniach rękawice bokserskie oraz wiązanie sznurówek przy użyciu rękawic kuchennych. Uczestnictwo w tych ćwiczeniach uświadomiło dzieciom, jakie problemy napotykają w swoim życiu osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. 

Ponadto uczniowie w czasie przerw mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych, które zawierały informacje dotyczące rodzajów niepełnosprawności. Były również prezentowane krótkie filmiki na temat savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością oraz spoty reklamowe pokazujące, że osoba z niepełnosprawnością jest takim samym człowiekiem jak każdy z nas.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Bereniki Antczak i wolontariuszy z klasy 7a, którzy prężnie pomagali w zachowaniu bezpieczeństwa podczas akcji.

Aleksandra Kozłowska

Magdalena Drozd