„Pociąg do wiedzy
– zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencjii kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 430 uczniów z 5 szkół: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne). Zabierzemy dzieci na wyjazdy edukacyjne – wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma i Teatrze Syrena; pikniki edukacyjne, podczas których zostanie zorganizowany rodzinny konkurs matematyczny oraz pokazy Mobilnego Planetarium. Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. drukarki 3d, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla nauczycieli.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiazywania problemów oraz krytycznego myślenia.

Wartość projektu: 1 289 960,25 zł
Wysokość dofinansowania: 1 218 536,25 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020


Program „power”

Rekrutacja

Prezentacja rezultatów projektu


Program „Erasmus+”

O programie

Regulamin naboru do programu

Kontrakt rodziny goszczącej

W listopadzie 20017 grupa 6 uczniów klasy 6c odwiedziła szkołę Krske Misirkov w Skopje, w Macedonii. Relację z tej wizyty w języku angielskim przygotowały jej uczestniczki : Agata Osmólska i Kaja Szymańska. Zapraszamy do jej obejrzenia!

Prezentacja

Od 16 do 20 października Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle gościła 21 uczniów wraz z ich nauczycielami, ze szkół w Estonii, Macedonii i Niemiec. Wizyta odbyła się w ramach projektu Find Your Balance, fundowanego przez program Erasmus+. Pod opieką koordynatorek: Karoliny Kasperskiej, Agaty Cieniek, Karoliny Lis, grupa gości oraz uczniów z klas 6c i 7c, brała udział w zajęciach przeciwdziałania fonoholizmowi. Przyjrzeliśmy się tworzeniu zasad na temat korzystania z telefonów komórkowych w domu i w szkole. W ramach wizyty zwiedzaliśmy razem Warszawę, wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych, gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli oraz Europejskim Centrum Tenisa. Wieczorami, goście zostali wspaniale przyjęci przez rodziny naszych uczniów , którzy starali się uprzyjemnić ich pobyt w naszym pięknym kraju.

Przeżyliśmy bardzo ciekawy tydzień, który wzbogacił nas o nowe doświadczenia, które na zawsze pozostaną niezapomniane.