DYREKTOR

Rutkowska Monika

monika_rutkowska@spwmy.edu.pl

WICEDYREKTORZY

Bachniak Magdalena

magdalena_bachniak@spwmy.edu.pl

Płatek Joanna

joanna_platek@spwmy.edu.pl

Wieczorek Joanna

joanna_wieczorek@spwmy.edu.pl

BIBLIOTEKA

Gajcy Małgorzata

malgorzata_gajcy@spwmy.edu.pl

Skroczak Monika

monika_skroczak@spwmy.edu.pl

Aleksandra Stefańska

aleksandra_kowalik@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIELE ul. KWIATOWA 28:

JĘZYK POLSKI

Anielska Joanna

joanna_anielska@spwmy.edu.pl

Berdel Joanna

joanna_berdel@spwmy.edu.pl

Czyżyk Magdalena

magdalena_czyzyk@spwmy.edu.pl

Lau Jolanta

jolanta_lau@spwmy.edu.pl

Sosińska Beata

beata_sosinska@spwmy.edu.pl

MATEMATYKA

Słowińska Ewelina

ewelina_slowinska@spwmy.edu.pl

Stefanicki Tomasz

tomasz_stefanicki@spwmy.edu.pl

Szarata Małgorzata

malgorzata_szarata@spwmy.edu.pl

Wójtowicz Anna

anna_wojtowicz@spwmy.edu.pl

Doliński Michał

michal_dolinski@spwmy.edu.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Cieniek Agata

agata_cieniek@spwmy.edu.pl

Kasperska Karolina

karolina_kasperska@spwmy.edu.pl

Sotkiewicz Joanna Beata           

joanna_sotkiewicz@spwmy.edu.pl

Stefaniuk Anna               

anna_stefaniuk@spwmy.edu.pl

Lis Karolina

karolina_lis@spwmy.edu.pl

Liszewski Robert

robert_liszewski@spwmy.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Latkowska Iwona

iwona_latkowska@spwmy.edu.pl

FIZYKA

Doliński Michał

michal_dolinski@spwmy.edu.pl

Węgrzyn Edyta              

edyta_wegrzyn@spwmy.edu.pl

CHEMIA

Doliński Michał

michal_dolinski@spwmy.edu.pl

BIOLOGIA

Olszewska Katarzyna

katarzyna_olszewska@spwmy.edu.pl

Węgrzyn Edyta

edyta_wegrzyn@spwmy.edu.pl

PRZYRODA

Olszewska Katarzyna

katarzyna_olszewska@spwmy.edu.pl

HISTORIA

Sikorska-Gołębiewska Joanna

joanna_sikorska-golebiewska@spwmy.edu.pl

Świdlicka Małgorzata

malgorzata_swidlicka@spwmy.edu.pl

GEOGRAFIA

Wudarczyk Andrzej

andrzej_wudarczyk@spwmy.edu.pl

PLASTYKA

Gazda Anna

anna_gazda@spwmy.edu.pl

MUZYKA

Manista-Kutryś Iwona

iwona_manista-kutrys@spwmy.edu.pl

Wieczorek Joanna

joanna_wieczorek@spwmy.edu.pl

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Sikorska-Gołębiewska Joanna

joanna_sikorska-golebiewska@spwmy.edu.pl

ETYKA

Ciesielski Paweł

pawel_ciesielski@spwmy.edu.pl

TECHNIKA

Sekuła Joanna

joanna_sekula@spwmy.edu.pl

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Pasowski Marcin

marcin_pasowski@spwmy.edu.pl

INFORMATYKA

Pawlikowski Piotr

piotr_pawlikowski@spwmy.edu.pl

Rutkowska Monika

monika_rutkowska@spwmy.edu.pl

Sekuła Joanna

joanna_sekula@spwmy.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Antczak Berenika

berenika_antczak@spwmy.edu.pl

Bachniak Magdalen

magdalena_bachniak@spwmy.edu.pl

Barwiński Krystian

krystian_barwinski@spwmy.edu.pl

Har Dominika

dominika_har@spwmy.edu.pl

Matyja Robert

robert_matyja@spwmy.edu.pl

Mazur Małgorzata

malgorzata_mazur@spwmy.edu.pl

Trochimiak Łukasz      

lukasz_trochimiak@spwmy.edu.pl

WYCHOWANIE W RODZINIE

Witecka Elżbieta Bożena

elzbieta_witecka@spwmy.edu.pl

RELIGIA

Józefowicz Tomasz

tomasz_jozefowicz@spwmy.edu.pl

Kluz Waldemar Piotr

waldemar_kluz@spwmy.edu.pl

Żebrowska Kinga Anna

kinga_zebrowska@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIELE UL. OGRODOWA 13

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Armacińska Monika

monika_armacinska@spwmy.edu.pl

Długokęcka Anna

anna_dlugokecka@spwmy.edu.pl

Dolińska Beata

beata_dolinska@spwmy.edu.pl

Koczuk Joanna

joanna_koczuk@spwmy.edu.pl

Mańkowska Aleksandra Ewa

aleksandra_mankowska@spwmy.edu.pl

Przybylska Joanna

joanna_przybylska@spwmy.edu.pl

Włodarczyk Izabela

izabela_wlodarczyk@spwmy.edu.pl

Wojciechowska Beata

beata_wojciechowska@spwmy.edu.pl

Wójcik (Charzewska) Karolina

karolina_charzewska@spwmy.edu.pl

JEZYK ANGIELSKI

Pietrzak Agata

agata_pietrzak@spwmy.edu.pl

MUZYKA

De Mezer Agata

agata_de-mezer@spwmy.edu.pl

ZAJĘCI KOMPUTEROWE

Mrowiec-Bogumił Agata

agata_mrowiec-bogumil@spwmy.edu.pl

Joanna płatek

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Kicmal-Jurek Beata

beata_kicmal-jurek@spwmy.edu.pl

Sujka Monika

monika_sujka@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL RELIGII

Wize Salomea

salomea_wize@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIELE ZGORZAŁA UL. CYRANECZKI 8

KIEROWNIK FILII

Charzewska Dorota

dorota_charzewska@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Balcerzak Anna

anna_balcerzak@spwmy.edu.pl

Kamińska Anna

anna_kaminska@spwmy.edu.pl

Juszczak-Sapiecha Lidia Paulina

lidia_juszczak-sapiecha@spwmy.edu.pl

Majchrowska Karolina

karolina_majchrowska@spwmy.edu.pl

Rudecka Iwona

iwona_rudecka@spwmy.edu.pl

Słowikowska Agnieszka

agnieszka_slowikowska@spwmy.edu.pl

JEZYK ANGIELSKI

Habela Dominika

dominika_habela@spwmy.edu.pl

ZAJĘCI KOMPUTEROWE

Mrowiec-Bogumił Agata

agata_mrowiec-bogumil@spwmy.edu.pl

EDUKACJA PRZEDSZKOLNEJ

Bień Renata

renata_bien@spwmy.edu.pl

Charzewska Dorota

dorota_charzewska@spwmy.edu.pl

Janiga Ewa

ewa_janiga@spwmy.edu.pl

Pumacanchari Cano Agnieszka Małgorzata

agnieszka_pumacanchari-cano@spwmy.edu.pl

ETYKA

Ciesielski Paweł

pawel_ciesielski@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL RELIGII

Wize Salomea

salomea_wize@spwmy.edu.pl

ŚWIETLICA

KIEROWNIK ŚWIETLICY

Niemiec Sylwia

sylwia_niemiec@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

ul. Kwiatowa 28

Mędyk Anna

anna_medyk@spwmy.edu.pl

Skroczek Monika

monika_skroczak@spwmy.edu.pl

Włodarczyk Justyna

justyna_wlodarczyk@spwmy.edu.pl 

ul. Ogrodowa 13

Grzybowska Magdalena

magdalena_grzybowska@spwmy.edu.pl

Karolina Jastrzębska

karolina_jastrzebska@spwmy.edu.pl

Mazurek Katarzyna

katarzyna_mazurek@spwmy.edu.pl

Wałachowski Dariusz

dariusz_walachowski@spwmy.edu.pl

Zimbicka Izabela

izabela_zimbicka@spwmy.edu.pl

ul. Cyraneczki 8 Zgorzała

Jarosz Anna

anna_jarosz@spwmy.edu.pl

Topolska Patrycja

patrycja_topolska@spwmy.edu.pl

Ficenes (Skalska) Marta

marta_skalska@spwmy.edu.pl

Rzepczyk Małgorzata

malgorzata_rzepczyk@spwmy.edu.pl