DYREKTOR

Monika Rutkowska
monika_rutkowska@spwmy.edu.pl

WICEDYREKTORZY

Magdalena Bachniak
magdalena_bachniak@spwmy.edu.pl

Joanna Płatek
joanna_platek@spwmy.edu.pl

Joanna Wieczorek
joanna_wieczorek@spwmy.edu.pl

BIBLIOTEKA

Małgorzata Gajcy
malgorzata_gajcy@spwmy.edu.pl

Monika Skroczak
monika_skroczak@spwmy.edu.pl

Aleksandra Stefańska
aleksandra_kowalik@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIELE ul. KWIATOWA 28:
JĘZYK POLSKI

Joanna Anielska
joanna_anielska@spwmy.edu.pl

Joanna Berdel
joanna_berdel@spwmy.edu.pl

Magdalena Czyżyk
magdalena_czyzyk@spwmy.edu.pl

Jolanta Lau
jolanta_lau@spwmy.edu.pl

Beata Sosińska
beata_sosinska@spwmy.edu.pl

Joanna Wieczorek
joanna_wieczorek@spwmy.edu.pl

MATEMATYKA

Michał Doliński
michal_dolinski@spwmy.edu.pl

Ewa Grzechnik
ewa_grzechnik@spwmy.edu.pl

Ewelina Słowińska
ewelina_slowinska@spwmy.edu.pl

Tomasz Stefanicki
tomasz_stefanicki@spwmy.edu.pl

Małgorzata Szarata
malgorzata_szarata@spwmy.edu.pl

Anna Wójtowicz
anna_wojtowicz@spwmy.edu.pl

JĘZYK ANGIELSKI

Agata Cieniek
agata_cieniek@spwmy.edu.pl

Ewelina Gut
ewelina_gut@spwmy.edu.pl

Karolina Kasperska
karolina_kasperska@spwmy.edu.pl

Karolina Lis
karolina_lis@spwmy.edu.pl

Robert Liszewski
robert_liszewski@spwmy.edu.pl

Joanna Beata Sotkiewicz
joanna_sotkiewicz@spwmy.edu.pl

Anna Stefaniuk
anna_stefaniuk@spwmy.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI

Iwona Latkowska
iwona_latkowska@spwmy.edu.pl

Joanna Pijankowska
joanna_pijankowska@spwmy.edu.pl

FIZYKA

Michał Doliński
michal_dolinski@spwmy.edu.pl

CHEMIA
Edyta Węgrzyn
edyta_wegrzyn@spwmy.edu.pl

BIOLOGIA

Katarzyna Olszewska
katarzyna_olszewska@spwmy.edu.pl

Edyta Węgrzyn
edyta_wegrzyn@spwmy.edu.pl

PRZYRODA

Katarzyna Olszewska
katarzyna_olszewska@spwmy.edu.pl

Edyta Węgrzyn
edyta_wegrzyn@spwmy.edu.pl

HISTORIA

Joanna Sikorska-Gołębiewska
joanna_sikorska-golebiewska@spwmy.edu.pl

Małgorzata Świdlicka
malgorzata_swidlicka@spwmy.edu.pl

GEOGRAFIA

Andrzej Wudarczyk
andrzej_wudarczyk@spwmy.edu.pl

PLASTYKA

Anna Gazda
anna_gazda@spwmy.edu.pl

MUZYKA

Iwona Manista-Kutryś
iwona_manista-kutrys@spwmy.edu.pl

Joanna Wieczorek
joanna_wieczorek@spwmy.edu.pl

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Joanna Sikorska-Gołębiewska
joanna_sikorska-golebiewska@spwmy.edu.pl

ETYKA

Paweł Ciesielski
pawel_ciesielski@spwmy.edu.pl

TECHNIKA

Joanna Sekuła
joanna_sekula@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Marcin Pasowski
marcin_pasowski@spwmy.edu.pl

INFORMATYKA


Piotr Pawlikowski
piotr_pawlikowski@spwmy.edu.pl

Monika Rutkowska
monika_rutkowska@spwmy.edu.pl

Joanna Sekuła
joanna_sekula@spwmy.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Berenika Antczak
berenika_antczak@spwmy.edu.pl

Magdalen Bachniak
magdalena_bachniak@spwmy.edu.pl

Krystian Barwiński
krystian_barwinski@spwmy.edu.pl

Dominika Har
dominika_har@spwmy.edu.pl

Robert Matyja
robert_matyja@spwmy.edu.pl

Małgorzata Mazur
malgorzata_mazur@spwmy.edu.pl

Łukasz  Trochimiak
lukasz_trochimiak@spwmy.edu.pl

WYCHOWANIE W RODZINIE

Elżbieta Bożena Witecka
elzbieta_witecka@spwmy.edu.pl

RELIGIA


Tomasz Józefowicz
tomasz_jozefowicz@spwmy.edu.pl

Waldemar Piotr Kluz
waldemar_kluz@spwmy.edu.pl

Kinga Anna Żebrowska
kinga_zebrowska@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIELE UL. OGRODOWA 13

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Monika Armacińska
monika_armacinska@spwmy.edu.pl

Anna Długokęcka
anna_dlugokecka@spwmy.edu.pl

Beata Dolińska
beata_dolinska@spwmy.edu.pl

Joanna Koczuk
joanna_koczuk@spwmy.edu.pl

Joanna Przybylska
joanna_przybylska@spwmy.edu.pl

Izabela Włodarczyk
izabela_wlodarczyk@spwmy.edu.pl

Beata Wojciechowska
beata_wojciechowska@spwmy.edu.pl

Karolina Wójcik (Charzewska)
karolina_charzewska@spwmy.edu.pl

JEZYK ANGIELSKI

Agata Pietrzak
agata_pietrzak@spwmy.edu.pl

MUZYKA

Agata De Mezer
agata_de-mezer@spwmy.edu.pl

ZAJĘCI KOMPUTEROWE

Agata Mrowiec-Bogumił
agata_mrowiec-bogumil@spwmy.edu.pl

Płatek Joanna
joanna_platek@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Beata Kicmal-Jurek
beata_kicmal-jurek@spwmy.edu.pl

Monika Sujka
monika_sujka@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL RELIGII

Salomea Wize
salomea_wize@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIELE ZGORZAŁA UL. CYRANECZKI 8

KIEROWNIK FILII

Dorota Charzewska
dorota_charzewska@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Anna Balcerzak
anna_balcerzak@spwmy.edu.pl

Anna Kamińska
anna_kaminska@spwmy.edu.pl

Lidia Paulina Juszczak-Sapiecha
lidia_juszczak-sapiecha@spwmy.edu.pl

Karolina Majchrowska
karolina_majchrowska@spwmy.edu.pl

Iwona Rudecka
iwona_rudecka@spwmy.edu.pl

Agnieszka Słowikowska
agnieszka_slowikowska@spwmy.edu.pl

JEZYK ANGIELSKI

Dominika Habela
dominika_habela@spwmy.edu.pl

ZAJĘCI KOMPUTEROWE

Agata Mrowiec-Bogumił
agata_mrowiec-bogumil@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Renata Bień
renata_bien@spwmy.edu.pl

Dorota Charzewska
dorota_charzewska@spwmy.edu.pl

Ewa Janiga
ewa_janiga@spwmy.edu.pl

Agnieszka Małgorzata Pumacanchari Cano
agnieszka_pumacanchari-cano@spwmy.edu.pl

ETYKA

Paweł Ciesielski
pawel_ciesielski@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL RELIGII

Salomea Wize
salomea_wize@spwmy.edu.pl

ŚWIETLICA

KIEROWNIK ŚWIETLICY

Sylwia Niemiec
sylwia_niemiec@spwmy.edu.pl

NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
ul. Kwiatowa 28

Anna Mędyk
anna_medyk@spwmy.edu.pl

Monika Skroczek
monika_skroczak@spwmy.edu.pl

Justyna Włodarczyk
justyna_wlodarczyk@spwmy.edu.pl

ul. Ogrodowa 13

Magdalena Grzybowska
magdalena_grzybowska@spwmy.edu.pl

Jastrzębska Karolina
karolina_jastrzebska@spwmy.edu.pl

Katarzyna Mazurek
katarzyna_mazurek@spwmy.edu.pl

Dariusz Wałachowski
dariusz_walachowski@spwmy.edu.pl

Izabela Zimbicka
izabela_zimbicka@spwmy.edu.pl

ul. Cyraneczki 8 Zgorzała

Anna Jarosz
anna_jarosz@spwmy.edu.pl

Patrycja Topolska
patrycja_topolska@spwmy.edu.pl

Marta Ficenes (Skalska)
marta_skalska@spwmy.edu.pl

Małgorzata Rzepczyk
malgorzata_rzepczyk@spwmy.edu.pl