KIEROWNIK GOSPODARCZY

Iwona Mateńko

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Magdalena Marciniak

KIEROWNIK STOŁÓWKI

Kamil Szymański

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I ADMINISTRACJI

Urszula Skalska

SEKRETARZ SZKOŁY

Renata Jadczak

Iwona Wieruszewska

Urszula Kruszewska

Adam Lau

Izabela Wróblewska (ul. Ogrodowa 13 )

STARSZY INTENDENT

Anna Wilk