KIEROWNIK GOSPODARCZY

Anna Barańska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Magdalena Marciniak

KIEROWNIK STOŁÓWKI

Kamil Szymański

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I ADMINISTRACJI

Urszula Skalska

SEKRETARZ SZKOŁY

Renata Jadczak

Agnieszka Rzęsa

Urszula Kruszewska

Adam Lau

Marta Wojciechowska (ul. Ogrodowa 13 )

STARSZY INTENDENT

Anna Wilk