Profilaktyka uzależnień w środowisku Szkoły podstawowej w Mysiadle

Szanowni Państwo,

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo informacje o  badaniach dotyczących wiedzy, postaw oraz faktycznego stanu rzeczy dotyczącego nabywania,  używania substancji odurzających takich jak tytoń, alkohol, narkotyki w tym dopalacze, leki psychoaktywne przyjmowane bez kontroli lekarza. Zgodnie z rozporządzeniem MEN jest określenie w jaki sposób należy modyfikować  działania szkoły w w/w zakresie.

Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety (8 pytań, 5 minut) dotyczącej problematyki profilaktyki uzależnień. Ankieta ta przyczyni się do uzyskania pełnej informacji na ten  temat.

LINK DO ANKIETY DLA RODZICÓW klas 4-7 i gimnazjum

Na początku roku szkolnego 2018/2019 przedstawiony zostanie Państwu ogólny raport dotyczący problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród uczniów naszej szkoły.

Działania i informacje uzupełniające:

Profilaktyka skierowana do ucznia i rodziców w latach 2016-2018 i  w obecnym roku szkolnym obejmowała miedzy innymi:

  • Warsztaty prowadzone przez zewnętrznych terapeutów uzależnień we wszystkich klasach 6 i 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum. Warsztaty odbywają  się każdego roku szkolnego. Współpracowaliśmy z podmiotami takimi jak: Centrum Rozwoju Osobistego i Usług Psychologicznych „Busola”; Centrum Działań Profilaktycznych,  które reprezentował Adam Bojakowski;
  • Prelekcje profilaktyczne dla rodziców.
  • Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego, oddziaływania wychowawców klas.
  • Zgodnie z rozporządzeniem MEN przeprowadzamy badania które pomagają nam w bardziej precyzyjnym planowaniu działań także tych skierowanych indywidualnie.

Szkoła oferuje ze swojej strony szereg zajęć mających charakter czynników chroniących (zapobiegających i angażujących ucznia, zmniejszających ryzyko uzależnień takie jak koła zainteresowań, zajęcia sportowe.)

Pod koniec każdego roku szkolnego prowadzone są wśród dzieci i młodzieży badania mające wskazać obszary problemowe oraz braki w wiedzy dotyczącej zachowań proaktywnych.

Dla osób które są dotknięte problemem uzależnienia bądź zastanawiają się gdzie mogą otrzymać pomoc publikujemy podstawowe informacje o instytucjach zajmujących się wsparciem: