Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

zatrudni:

Nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciela terapii pedagogicznej

Zależy nam, aby nasz nauczyciel:

 • posiadał wykształcenie wyższe na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy dziećmi

oraz

 • miał pozytywne i życzliwe nastawienie do dzieci oraz powołanie i zapał do pracy
 • potrafił dobrze zorganizować swoją pracę oraz współpracować w zespole
 • był komunikatywny, kreatywny, odpowiedzialny, zaangażowany

Oferujemy:

 • umowę o pracę zgodnie z Kartą Nauczyciela
 • pracę w nowoczesnej szkole, wyposażonej w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny na wysokim poziomie, doskonale wyposażone stanowisko pracy
 • możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia PZU
  oraz opieki medycznej  w przychodniach CMP
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • w szkole funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i uważasz,
że jest to praca dla Ciebie prosimy o wysłanie CV na adres:

praca@spwmy.edu.pl


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle

zatrudni pracownika na stanowisku

sekretarz szkoły

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • wspieranie procesu rekrutacji,
 • bieżące doradztwo dla kadry zarządzającej w zakresie decyzji personalnych,
 • inne zadania wynikające z obsługi kadrowej zatrudnionych pracowników.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia PZU oraz opieki zdrowotnej
   w przychodniach CMP,
 • premie regulaminowe,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i dofinansowanie do wypoczynku letniego,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomości prawa pracy i  aktualnych aktów prawnych z zakresu polityki kadrowej,
 • biegłej obsługi komputera i praktycznej znajomości MS Office,
 • dobrej organizacji czasu pracy,
 • komunikatywności, odpowiedzialności i zaangażowania.

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta i uważasz, że jest to praca dla Ciebie

wyślij CV na adres:

praca@spwmy.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 grudnia 2019 r.


Klauzula informacyjna