Kwiatowa

3 IX 2018 pn.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

27 IX 2018 czw.

Zebrania z rodzicami – ( klasy 4-8 SP i 3 Gim)

2 XI 2018 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy

15 XI 2018 czw.

Zebrania z rodzicami – ( klasy 4-8 SP i 3 Gim) ul. Kwiatowa

20 XII 2018 czw.

Dzień Otwarty (klasy 4-8 SP i 3 Gim) Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

22 XII 2018 – 1 I 2019

Przerwa świąteczno-noworoczna (dyżur świetlicowy: 27 XII, 28 XII, 31 XII)

10 I 2019 czw.

 Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

28 I – 10 II 2019

 Ferie zimowe

Dyskoteka 4-8 SP i 3 Gim

28 II 2019 czw.

Zebranie z rodzicami (klasy 4-8 SP i 3 Gim)

10-11-12 IV 2019

Egzamin gimnazjalny, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP
ul. Kwiatowa – dyżur świetlicowy

15-16-17 IV 2019

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SP i 3G
ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Zgorzała – (15,16,17 IV dyżur świetlicowy)

18 – 23 IV 2019

Przerwa świąteczna, dyżur świetlicowy: 18 IV, 19 IV, 23 IV

2 V 2019 czw.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych odpracowany 18 maja (sobota) Dzień Patrona i Dzień Rodziny

3 V 201 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – święto

16 V 2018 czw.

Dzień otwarty (klasy 4-8 SP i 3 Gim) – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

18 V 2019 sob.

Dzień Patrona połączony z Dniem Rodziny (odpracowanie dnia 2 maja)

20 – 24 V 2019 *

Zielone szkoły – propozycja terminu

27 V 2019 pn.

Zebrania 4-8 SP i 3G ul. Kwiatowa

31 V 2019 pt.

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

 7 VI 2019 pt.

 Bal gimnazjalny i ósmoklasistów

 11 VI 2018 wt.

 Wystawienie ocen końcoworocznych

 21 VI 2019 pt.

 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019