Zgorzała

Godziny

Sala

Rodzaj zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Poniedziałek

8.35 – 9.20

sala gim.

Gimnastyka korekcyjna

0c, 1d, 2e

Magdalena Bachniak

9.30-10.15

stołówka

Gry i zabawy z tabliczką mnożenia

2

Iwona Rudecka

10.25-11.10

stołówka

Gry i zabawy z tabliczką mnożenia

2

Iwona Rudecka

11.20-12.05

s.26

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

1d

Katarzyna Art

12.25 – 13.10

stołówka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2d

Ewa Jędrzejczyk

Wtorek

13.30 – 14.15

Gim

Gimnastyka korekcyjna

0b,1e,2d,3c

Berenika Antczak

Środa

12.25 – 13.10

21

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

3c

Anna Kamińska

Czwartek

11.20-12.05

s26

Mały Patriota

3c

Magdalena Skoczek

14.25 – 15.10

27

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

2e

Iwona Rudecka

Piątek

10.25-11.10

stołówka

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

1e

Magdalena Skoczek