Rada Rodziców to demokratycznie wybrani przedstawiciele rodziców. Ostatnia nowelizacja prawa oświatowego znacznie zwiększyła rangę i rolę rodziców w funkcjonowaniu szkoły. Rada Rodziców opiniuje założenia dydaktyczno – wychowawcze, podręczniki oraz projekt budżetu szkoły. W świetle tego prawa rodzice traktowani są jako partnerzy Dyrekcji w organizowaniu życia szkoły – mogą być inicjatorami oraz współwykonawcami przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych. Krótko mówiąc, jako rodzice możemy – i powinniśmy – mieć istotny wpływ na kształt naszej szkoły, w której uczą się nasze dzieci.

Rada Rodziców ma prawo reprezentowania rodziców i ich problemów wobec dyrekcji szkoły oraz proponowania różnych przedsięwzięć. Ale ma też obowiązki. Jednym z nich jest wspieranie działań Dyrekcji, jak również wspomaganie uczniów i szkoły, m.in. poprzez wsparcie finansowe.

Jako Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mysiadle przekazane przez rodziców środki finansowe przeznaczamy na: nagrody książkowe dla dzieci zarówno na koniec roku, jak też nagrody dla uczestników konkursów, olimpiad przedmiotowych, a także wyposażenie (np. stojaki na rowery, nagłośnienie lub pomoce naukowe). Od ubiegłego roku szkolnego rodzice dzieci, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdów na „zielone szkoły”.

Rada Rodziców współfinansuje bal karnawałowy i Dzień Rodziny organizowany dla naszych dzieci.

Zakres oferowanej Dyrekcji i uczniom pomocy zależy tylko i wyłącznie od wsparcia rodziców. Rozliczenie zebranych środków finansowych w ubiegłym roku szkolnym znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.

Dlatego też zachęcamy państwa do dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców

(PKO Bank Polski O/Piaseczno 77 1020 1169 0000 8702 0179 6150)

Pamiętaj, wspierając Radę Rodziców wspierasz również Twoje dziecko!

Regulamin Rady Rodziców
Kompetencje i zasady Rady Rodziców


PRZEWODNICZĄCA:
Anna Turczyńska-Stręk

I ZASTĘPCA: Joanna Rudnicka

II ZASTĘPCA: Marta Soluch

SKARBNIK:
Marek Wieczorkowski

OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA RR:
Ewa Pokrywka

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:
Katarzyna Kołacińska
Magdalena Korzeniewska
Dariusz Danielewicz


Sprawozdanie za rok 2018/2019

Zestawienie wpłat

Sprawozdania z zebrań:

29 października 2018 r.

9 października 2018 r.