Rada Rodziców reprezentuje rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

Do zadań Rady należy nie tylko opiniowanie założeń dydaktyczno-wychowawczych oraz innych dokumentów szkolnych, mamy też wspierać działania Dyrekcji, ale także brać czynny udział w życiu Szkoły poprzez wspieranie, inicjowanie i współorganizowanie wydarzeń szkolnych.

Dzięki środkom finansowym przekazywanych przez rodziców możemy dofinansować:

 • bibliotekę szkolną(środki na zakup lektur i innych książek)
 • konkursy i projekty szkolne (np. wpłaty za wpisowe na konkursy lub sfinansowanie nagród)
 • zakup wyposażenia niestandardowego (np. związany z akcją Różowa Skrzyneczka, pomoce naukowe lub terapeutyczne)
 • program bezpieczeństwa RESQL
 • organizację Dnia Patrona
 • podręczniki i wyjazdy szkolne
 • dzieci z rodzin Ukraińskich potrzebujących wsparcia
 • dzieci żyjących w niedostatku (np. dofinansowanie do obiadu)
 • nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego
 • reprezentowanie rodziców na oficjalnych galach ( np. Dzień Nauczyciela- zakup kwiatów)
 • i wiele innych

Nasze możliwości są zależne tylko od hojności naszych darczyńców.

Rodziców prosimy o wpłaty za składkę na Radę Rodziców w kwocie 100 zł rocznie za dziecko do skarbników klas.

Darczyńców chcących wesprzeć nasze działania zapraszamy do wpłat pod numerem konta:

PKO Bank Polski O/Piaseczno 77 1020 1169 0000 8702 0179 6150

Wszelkie pytania, sugestie, prośby i uwagi prosimy kierować na maila Rady Rodziców:

rr@spwmy.edu.pl


Regulamin Rady Rodziców

Kompetencje i zasady Rady Rodziców

Sprawozdania finansowe za ubiegłe lata

Spotkania Grupy wsparcia dla Rodziców

Grupa na FB – poproś o zaproszenie – aktualności w szkole

Działania RR


PRZEWODNICZĄCA:
Katarzyna Sołtan

I ZASTĘPCA:
Arkadiusz Lewicki

II ZASTĘPCA:
Dorota Bojanowska

SKARBNIK:
Justyna Mossakowska