Kwiatowa

3 IX 2018 pn.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

27 IX 2018 czw.

Zebrania z rodzicami – ( klasy 4-8 SP i 3 Gim)

2 XI 2018 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy

15 XI 2018 czw.

Zebrania z rodzicami – ( klasy 4-8 SP i 3 Gim) ul. Kwiatowa

20 XII 2018 czw.

Dzień Otwarty (klasy 4-8 SP i 3 Gim) Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

22 XII 2018 – 1 I 2019

Przerwa świąteczno-noworoczna (dyżur świetlicowy: 27 XII, 28 XII, 31 XII)

10 I 2019 czw.

 Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

28 I – 10 II 2019

 Ferie zimowe

Dyskoteka 4-8 SP i 3 Gim

28 II 2019 czw.

Zebranie z rodzicami (klasy 4-8 SP i 3 Gim)

10-11-12 IV 2019

Egzamin gimnazjalny, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP
ul. Kwiatowa – dyżur świetlicowy

15-16-17 IV 2019

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SP i 3G
ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Zgorzała – (15,16,17 IV dyżur świetlicowy)

18 – 23 IV 2019

Przerwa świąteczna, dyżur świetlicowy: 18 IV, 19 IV, 23 IV

2 V 2019 czw.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych odpracowany 18 maja (sobota) Dzień Patrona i Dzień Rodziny

3 V 201 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – święto

16 V 2018 czw.

Dzień otwarty (klasy 4-8 SP i 3 Gim) – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

18 V 2019 sob.

Dzień Patrona połączony z Dniem Rodziny (odpracowanie dnia 2 maja)

20 – 24 V 2019 *

Zielone szkoły – propozycja terminu

27 V 2019 pn.

Zebrania 4-8 SP i 3G ul. Kwiatowa

31 V 2019 pt.

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

 7 VI 2019 pt.

 Bal gimnazjalny i ósmoklasistów

 11 VI 2018 wt.

 Wystawienie ocen końcoworocznych

 21 VI 2019 pt.

 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Ogrodowa

3 IX 2018 pn.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

5 IX 2018 śr.

Zebranie klas 1 SP ul. Ogrodowa

11 IX 2018 wt.

Zebranie klas 0 ul. Ogrodowa

26 IX 2018 śr.

Zebrania z rodzicami – klasa 2-3 ul. Ogrodowa

19 X 2018

Ślubowanie klas 1SP  ul. Ogrodowa

2 XI 2018 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy

13 XI 2018 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa

19 XII 2018 śr.

Dzień Otwarty 1-3 SP ul. Ogrodowa, Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

22 XII 2018 – 1 I 2019

Przerwa świąteczno-noworoczna (dyżur świetlicowy: 27 XII, 28 XII, 31 XII)

10 I 2019 czw.

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

15 I 2019 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa

28 I – 10 II 2019

Ferie zimowe

Bal karnawałowy 0-3 SP, dyskoteka 4-8 SP i 3 Gim

26 II 2019 wt.

Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) Zgorzała

27 II 2019 śr.

Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) ul. Ogrodowa

28 II 2019 czw.

Zebranie z rodzicami (klasy 4-8 SP i 3 Gim)

III 2019

Spotkania wychowawcy z uczniem i rodzicamikl. 1–3

19 III 2019 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa

10-12 IV 2019

Egzamin gimnazjalny

15-17 IV 2019

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SP i 3G ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Zgorzała – (15,16,17 IV dyżur świetlicowy)

18 – 23 IV 2019

Przerwa świąteczna, dyżur świetlicowy: 18 IV, 19 IV, 23 IV

2 V 2019 czw.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych odpracowany 18 maja (sobota) Dzień Patrona i Dzień Rodziny

3 V 201 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – święto

14 V 201 wt.

Dzień Otwarty 1-3 SP Ogrodowa, wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa

17 V 2019 pt.

III Lesznowolskie Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych (klasy 1-3)

18 V 2019 sob.

Dzień Patrona połączony z Dniem Rodziny (odpracowanie dnia 2 maja)

20 – 24 V 2019 *

Zielone szkoły – propozycja terminu

29 V 2019 śr.

Zebrania z rodzicami 1-3 SP ul. Ogrodowa

31 V 2019 pt.

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

11 VI 2018 wt.

Wystawienie ocen końcoworocznych

21 VI 2019 pt.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zgorzała

3 IX 2018 pn.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

6 IX 2018czw.

Zebranie klas 1 SP Zgorzała

7 IX 2018 pt.

Zebranie klas 0 Zgorzała

25 IX 2018 wt.

Zebrania z rodzicami – klasa 2-3 Zgorzała

18  X 2018

Ślubowanie klas 1SP  Zgorzała

2 XI 2018 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur świetlicowy

13 XI 2018 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała

18 XII 2018 wt.

Dzień Otwarty 1-3 SP Zgorzała, Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną, poinformowanie rodziców na piśmie.

22 XII 2018 – 1 I 2019

Przerwa świąteczno-noworoczna (dyżur świetlicowy: 27 XII, 28 XII, 31 XII)

10 I 2019 czw.

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

15 I 2019 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała

28 I – 10 II 2019

Ferie zimowe

 

Bal karnawałowy 0-3 SP

26 II 2019 wt.

Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) Zgorzała

III 2019

Spotkania wychowawcy z uczniem i rodzicami kl. 1–3

19 III 2019 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała

15-17 IV 2019

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SP i 3G ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Zgorzała – (15,16,17 IV dyżur świetlicowy)

18 – 23 IV 2019

Przerwa świąteczna, dyżur świetlicowy: 18 IV, 19 IV, 23 IV

2 V 2019 czw.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych odpracowany 18 maja (sobota) Dzień Patrona i Dzień Rodziny

3 V 201 pt.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – święto

14 IV 2018 wt.

Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała

17 V 2019 pt.

III Lesznowolskie Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych (klasy 1-3)

18 V 2019 sob.

Dzień Patrona połączony z Dniem Rodziny (odpracowanie dnia 2 maja)

20 – 24 V 2019 *

Zielone szkoły – propozycja terminu

28 V 2019 wt

Zebrania z rodzicami 1-3 SP Zgorzała

31 V 2019 pt.

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

11 VI 2018 wt.

Wystawienie ocen końcoworocznych

21 VI 2019 pt.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019