1 IX 2021 śr.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
8-9 IX 2021 śr.- czw.Zebrania z rodzicami – klasy 1-3
7-9 IX 2021 wt.-czw.Zebrania z rodzicami – klasy 4-8
13 IX 2021 pn.Zebranie oddziału przedszkolnego
28 IX 2021 wt.Ślubowanie klas I
13 X 2021 śr.Obchody Dnia Nauczyciela
14 X 2021czw.Dzień Nauczyciela – wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur)
XI 2021Konsultacje dla rodziców – nauczyciele klas 1-8 (wg grafiku)
1 XI 2021pn.Święto zmarłych
11 XI 2021 czw.Święto Niepodległości
12 XI 2021 pt.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur)
22 XI 2021 pn.Zebranie oddziału przedszkolnego
20 XII 2021 pn.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
22 XII 2021 śr.Dzień Otwarty klasy 1-3
22 XII 2021 śr.Dzień Otwarty klasy 4-8
23 XII 2021–1 I 2022Zimowa przerwa świąteczna
3 I 2022 pn.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
6 I 2022 czw.Święto Trzech Króli
7 I 2022 pt.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur)
17 I 2022 pn.Wystawienie ocen śródrocznych
26 I 2022 śr.Zebrania z rodzicami – klasy 1-3
27 I 2022 czw.Zebrania z rodzicami – klasy 4-8
31 I -13 II 2022Ferie zimowe
III 2022RUN-y spotkania wychowawcy z uczniem i rodzicami kl. 1–3
IV 2022Konsultacje dla rodziców – nauczyciele klas 1-8 (wg grafiku)
14 – 19 IV 2022Wiosenna przerwa świąteczna (dyżur)
2 V 2022 pn.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dyżur)
3 V 2022 wt.Święto Konstytucji 3 Maja
9 V 2022 pn.Zebranie oddziału przedszkolnego
18 V 2022 śr.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
18 V 2022 śr.Zebranie z rodzicami klasy 1-3
19 V 2022 czw.Zebranie z rodzicami klasy 4-8
24-25-26 V 2022 (wt.-czw.)Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-7 (dyżur)
27 V 2022 pt.Dzień Patrona  
1 VI 2022 śr.Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
10 VI 2022 pt.Uroczyste zakończenie dla uczniów klas ósmych
13 VI 2022 pn.Wystawienie ocen końcoworocznych
16 VI 2022 czw.Święto Bożego Ciała
17 VI 2022 pt.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  (dyżur)
24 VI 2022 pt.Zakończenie roku szkolnego 2021/2022