1 IX 2020 wt.Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
8 IX 2020 wtZebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała
9 IX 2020 śrZebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa
8-10 IX 2020Zebrania z rodzicami – klas 1-3 Zgorzała
8-10 IX 2020Zebrania z rodzicami – klas 1-3 ul. Ogrodowa i Kwiatowa
7-11 IX 2020Zebrania z rodzicami – klasy 4-8 SP ul. Kwiatowa
22 IX 2020Ślubowanie klas I  – Zgorzała
23 IX 2020Ślubowanie klas I – Ogrodowa
X 2020Konsultacje nauczycieli dla rodziców (terminy konsultacji dostępne w zakładce Informacje)
14 X 2020 śr.Dzień Nauczyciela – wolny od zajęć dydaktycznych
2 XI 2020 pn.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 XI 2020 śr.Święto Niepodległości
5 XI 2020 czw.Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała i Ogrodowa
23 XI 2020 pn.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
24 XI 2020 wt.Dzień Otwarty 1-3 SP Zgorzała, poinformowanie rodziców na piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną
25 XI 2020 śr.Dzień Otwarty 1-3 SP ul. Ogrodowa, Kwiatowa poinformowanie rodziców na piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną,
26 XI 2020 czw.Dzień Otwarty dla wszystkich nauczycieli klas 4-8 SP, poinformowanie rodziców na piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną
XII 2020Konsultacje nauczycieli dla rodziców (terminy konsultacji dostępne w zakładce Informacje)
7 XII 2020 wtWystawienie proponowanych ocen śródrocznych
21 XII 2020Wystawienie ocen śródrocznych
23 XII 2020 –  1 I 2021Zimowa przerwa świąteczna  
4 – 17 I 2021Ferie zimowe
III 2021RUN-y spotkania wychowawcy z uczniem i rodzicami kl. 1–3
III 2021Konsultacje nauczycieli dla rodziców (terminy konsultacji dostępne w zakładce Informacje)
1 – 6 IV 2021Wiosenna przerwa świąteczna
3 V 2021 pn.Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
4 V 2021 wt.Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa, Zgorzała
17 V 2021 pn.Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
18 V 2021 wt.Zebranie z rodzicami 1-3 SP Zgorzała,  poinformowanie rodziców na piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną
19 V 2021 śr.Zebranie z rodzicami 1-3 SP Ogrodowa, Kwiatowa poinformowanie rodziców na piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną
20 V 2021 czwZebranie z rodzicami (klasy 4-8 SP) –poinformowanie rodziców na piśmie o  zagrożeniu oceną niedostateczną.
22 V 2021 sob.Dzień Patrona
25-27 V 2021Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SP ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Zgorzała
2 VI 2021 śr.Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
3 VI 2021 czw.Boże Ciało
4 VI 2021 pt.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  (odpracowany 22 V 2021)
11 VI 2021 pt.Uroczyste zakończenie dla uczniów klas ósmych
17 VI 2021czwWystawienie ocen końcoworocznych
25 VI 2021 pt.Zakończenie roku szkolnego 2020/2021