Klasy 1-3


 WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH dla klas 1-3

W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

7.45 – 8.30

O4

szachy

2b

B. Wojciechowska

O3

zajęcia rozwijające

2c

M. Skoczek

11.25 – 12.10

O14

zajęcia rozwijające

1a

J. Przybylska

O19

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

3a, 3b

B. Wojciechowska

12.30 – 13.15

O16

szachy

1b

B. Wojciechowska

O3

zajęcia rozwijające

2a

A. Długokęcka

15.25 – 16.10

O14

szachy

1c

Z. Meder

 

WTOREK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

11.25 – 12.10

biblioteka

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

2a

A. Długokęcka

1

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

3c, 3d

I. Rudecka

13.35 – 14.20

O15

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

1a, 1d

J. Przybylska

 

ŚRODA

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

10.25 – 11.10

O15

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

1b, 1c

J. Koczuk

O19

zajęcia rozwijające

3b

B. Wojciechowska

 

11.25 – 12.10

O16

zajęcia rozwijające

1b

J. Koczuk

O3

szachy

2a

B. Wojciechowska

04

zajęcia rozwijające

2b

M. Armacińska

12.30 – 13.15

O14

zajęcia rozwijające

1c

Z. Meder

O15

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

2b, 2c

M. Armacińska

15.25 – 16.10

O4

zajęcia rozwijające

3a

I. Włodarczyk

16.15 – 17.45

Ogim

Zajęcia teatralne

2-8

J. Przybylska

 

CZWARTEK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

11.25 – 12.10

26

zajęcia rozwijające

3c

I. Rudecka

15.25 – 16.10

O16

zajęcia rozwijające

1d

A. Kamińska

 

PIĄTEK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

7.45 – 8.30

1

zajęcia rozwijające

3d

B. Kicmal – Jurek

13.35 – 14.20

O3

szachy

2c

B. Wojciechowska

15.25 – 16.10

O14

szachy

1a

B. Wojciechowska

16.15 – 17.00

O16

szachy

1d

B. Wojciechowska

 

 

 


Klasy 4-8


 WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

W KLASACH 4-8

PONIEDZIAŁEK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

8.35 – 9.20

32

Zajęcia rozszerzające z języka polskiego (pde)

8c

J. Berdel

31

Zajęcia rozszerzające z matematyki (pde)

8e

A.Wójtowicz

5

Zajęcia z języka angielskiego (pde)

8b

A.Stefaniuk

21

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z j. angielskiego

4b

E. Perkowska

9.30 – 10.15

Kręg.1

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia teatralne

4-6

B.Sosińska

26

Zajęcia rozszerzające z języka angielskiego

6c

K.Kasperska

10.25-11.10

Kręg 1

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia teatralne

4-6

B.Sosińska

26

Zajęcia rozszerzające z języka angielskiego

6a

K.Kasperska

24

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z matematyki

5a

M.Szarata

13.15-14.15

s.gim

SKS Mali olimpijczycy

3-5

R.Matyja

13.35-14.20

26

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z j. angielskiego

6d

K.Kasperska

14.35-15.20

5

Chór

4-8

I.Manista-Kutryś

22

Zajęcia z języka angielskiego (pde)

8e

A.Cieniek

28

Zajęcia przyrodnicze w ramach programu Edukacja Nowej Generacji

5b

K.Olszewska

15.25–16.10

28

Zajęcia przyrodnicze w ramach programu Edukacja Nowej Generacji

5b

K.Olszewska

23

Zajęcia rozszerzające z języka angielskiego

6b

A.Cieniek

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

7a,7b

M.Czyżyk

16.10-17.10

s.gim.

Zajęcia sportowe dla dziewcząt

6-8

B.Antczak

 

WTOREK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

7.45 – 8.30

28

Zajęcia z języka angielskiego (pde)

8c

K.Kasperska

29

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z przyrody

4c

K. Olszewska

30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

6

E.Słowińska

5

Zajęcia rozszerzające z języka polskiego (pde)

8b

J.Lau

9.30 – 10.15

29

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z przyrody

4b

K. Olszewska

10.25-11.10

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

5a

M.Szarata

13.35-14.20

22

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z j. angielskiego

6d

E. Perkowska

14.35-15.20

32

Zajęcia rozszerzające z języka polskiego (pde)

8a

J. Berdel

27

Zajęcia rozszerzające z matematyki (pde)

8b

A.Karas

30

Koło matematyczne

6

E.Słowińska

fitness

Zajęcia rozwijające kreatywność i kulturę myślenia w ramach programu Edukacja Nowej Generacji

4-8

P.Ciesielski

15.25–16.10

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

4a, 4b

A.Karas

 

ŚRODA

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

7.45 – 8.30

1

Zajęcia rozszerzające z języka polskiego (pde)

8d

M.Czyżyk

29

Zajęcia rozszerzające z matematyki (pde)

8c

A.Wójtowicz

30

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

7a, 7b

E.Słowińska

8.35 – 9.20

kręg.1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

4b, 4c

E. Gut

9.20-10.20

s.gim

SKS

3-4

K.Barwiński

9.30-10.15

26

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z j. angielskiego

6b

K.Kasperska

9.30 – 10.15

kręg.1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

6a, 6c

E. Gut

 

11.25-12.10

fitness

Zajęcia rozwijające kreatywność i kulturę myślenia w ramach programu Edukacja Nowej Generacji

4-8

P.Ciesielski

13.35-14.20

fitness

Zajęcia rozwijające kreatywność i kulturę myślenia w ramach programu Edukacja Nowej Generacji

4-8

P.Ciesielski

14.35-15.20

 

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

5a, 5b

B. Sosińska

Kręg.1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

5b,5c

M.Szarata

27

Zajęcia rozszerzające z matematyki (pde)

8d

A.Karas

5

Chór

4-8

I.Manista-Kutryś

15.25–16.10

fitness

Zajęcia rozwijające kreatywność i kulturę myślenia w ramach programu Edukacja Nowej Generacji

4-8

P.Ciesielski

 


 

CZWARTEK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

7.45 – 8.30

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

6b, 6d

B. Sosińska

30

Zajęcia rozszerzające z matematyki (pde)

8a

E.Słowińska

9.30 – 10.15

2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

5c

 

 

B. Sosińska

23

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z j. angielskiego

5c

A.Stefaniuk

10.25-11.10

29

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

4c

M.Szarata

12.15-13.15

s.gim

SKS

3-4

K.Barwiński

14.35-15.20

27

Zajęcia rozszerzające z języka angielskiego (pde)

8d

A.Cieniek

15.25–16.10

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

4a, 4b

A.Karas

16.10-17.10

s.gim.

Zajęcia sportowe dla dziewcząt

6-8

B.Antczak

 

PIĄTEK

GODZINY

SALA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

7.45 – 8.30

2

Zajęcia rozszerzające z języka polskiego (pde)

8e

E.Gut

8.35 – 9.20

24

„Wiedza na szóstkę” – zajęcia z j. angielskiego

4c

A.Stefaniuk

12.30-13.15

kręg2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

4a

M. Czyżyk

13.15-14.15

s.gim

SKS Mali olimpijczycy

3-5

R.Matyja

14.35-15.20

20

Zajęcia z języka angielskiego (pde)

8a

A.Cieniek