Rozklad-jazdy-od-9.01.2317944NUMERY KONTAKTOWE – DOWÓZ UCZNIÓW 
 

W sytuacjach wymagających uzyskania niezwłocznej informacji  związanej z problemami dot. dowozu uczniów, poniżej zamieszczone zostają numery telefonów alarmowych do Opiekunów dowozu: 

dla uczniów dojeżdżających z/ do budynku przy ul. Kwiatowej: 

  • 517 489 353 (zwykle w kier. Zgorzała-Zamienie)  
  • 511 411 025 (zwykle w kier. Zgorzała-Zamienie)  
  • 885 015 159 (zwykle w kier. Mysiadło „za Puławską”) 

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wnioski związane z rozkładem jazdy kierować należy pod adres: sylwia_niemiec@spwmy.edu.pl 

Jeśli występują jakiekolwiek uchybienia związane z pracą opiekunów dowozu czy też przewoźnika, skargi i wnioski kierować należy mailowo pod adres:  

zopo@zopo.pl , w tytule wpisując „dowozy szkolne SP w Mysiadle” .