jadlospis-14-18.09.2016188

Zasady zapisu dziecka na obiady szkolne w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle w roku szkolnym 2020/2021

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów na stołówce  szkolnej jest złożenie podpisanej przez Rodziców/opiekunów KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (nie wpłata gotówki na konto).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE/stołówka oraz u Intendenta w holu szkoły.  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego również u wychowawców.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać:

 ul. Kwiatowa 28

  • 1 września u Wychowawców
  • 2 września u Intendenta

 ul. Ogrodowa 13

  • 1 września u Wychowawców
  • 2 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Ogrodowej 13

 Filia Szkoły Podstawowej w Zgorzale ul. Cyraneczki 8

  • 1 września u Wychowawców
  • 2 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Cyraneczki 8

Dzieci, które nie będą zapisane w wyżej wymienionych terminach nie będą mogły jeść obiadów we wrześniu.

Dzieci, które przechodzą ze Szkoły z ul. Ogrodowej i ze Szkoły w Zgorzale otrzymają w Szkole na ul. Kwiatowej nowe konta do płatności za obiady.

Cena obiadu dla dzieci w abonamencie wynosi 7,50 zł.

Obiady wydawane będą od 4 września (piątek)