Uwaga Rodzice!

Odwoływanie obiadów w czerwcu odbywa się do poniedziałku tj. 19.06.2023r.

W ostatnich dniach nauki tj. 20 – 22.06.2023 r. nie będzie możliwości odwoływania obiadów ze względu na ich rozliczenie.

Zwrot za odwołane obiady z czerwca otrzymają Państwo gotówką w dniu zakończenia roku szkolnego u Wychowawców klas.

                                                                                                                Kierownik stołówki

                                                                             Szymański Kamil

                                                                             Starszy intendent

                                                                             Wilk Anna


jadlospis-05-09.06.2023


Wpłaty za abonamenty obiadowe w 2023 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 8,50 zł. 

Abonament za miesiąc :

Czerwiec        178,50 zł    ( 21 dni x 8,50 zł ) kl. 0

Czerwiec        119,00 zł    ( 14 dni x 8,50 zł ) kl. I – VIII

UWAGA

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie   (do 10 każdego miesiąca ) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku ) Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.