Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zwrot nadpłaty za marcowe obiady klas III i klas VIII zostanie Państwu zwrócony na konto bankowe.

Nadpłata uczniów pozostałych klas zostanie automatycznie zaliczona na poczet abonamentu za miesiąc wrzesień 2020 r.

Rodzice uczniów, którzy w nowym roku szkolnym 2020/2021 nie będą uczniami naszej placówki proszeni są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły.

Kierownik stołówki
Kamil Szymański

Starszy Intendent
Anna Wilk     Wpłaty za abonamenty obiadowe  2020 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 6,50 zł.

UWAGA

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie   (do 10 każdego miesiąca ) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku ) Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


Zasady zapisu dziecka na obiady szkolne w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle w roku szkolnym 2019/2020

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów na stołówce  szkolnej jest złożenie podpisanej przez Rodziców/opiekunów KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (nie wpłata gotówki na konto).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE/stołówka oraz u Intendenta w holu szkoły.  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego również u wychowawców.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać:

 ul. Kwiatowa 28

  • 2 września u Wychowawców
  • 3 września u Intendenta

 ul. Ogrodowa 13

  • 2 września u Wychowawców
  • 3 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Ogrodowej 13

 Filia Szkoły Podstawowej w Zgorzale ul. Cyraneczki 8

  • 2 września u Wychowawców
  • 3 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Cyraneczki 8

Dzieci, które nie będą zapisane w wyżej wymienionych terminach nie będą mogły jeść obiadów we wrześniu.

Dzieci, które przechodzą ze Szkoły z ul. Ogrodowej i ze Szkoły w Zgorzale otrzymają w Szkole na ul. Kwiatowej nowe konta do płatności za obiady.

Cena obiadu dla dzieci w abonamencie wynosi 6,50 zł.

Obiady wydawane będą od 5 września (czwartek)


Karta zgłoszenia dziecka