jadlospis-05-09.12.2022


Wpłaty za abonamenty obiadowe w 2022 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 8,50 zł. 

Abonament za miesiąc :

Grudzień         136,00 zł    ( 16 dni x 8,50 zł ) kl. I – VIII

Grudzień         178,50 zł    ( 21 dni x 8,50 zł ) kl.0

UWAGA

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie   (do 10 każdego miesiąca ) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku ) Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.