Uwaga Rodzice!

Odwoływanie obiadów w czerwcu
odbywa się do poniedziałku tj. 10.06.2019

W ostatnich dniach nauki tj. 11 – 18.06.2019
nie będzie możliwości odwoływania obiadów ze względu na ich rozliczenie.

Zwrot za odwołane obiady z czerwca
otrzymają Państwo gotówką w dniu zakończenia roku szkolnego u Wychowawców klas.

Kierownik stołówki
Szymański Kamil

Intendent
Wilk Anna


Wpłaty za abonamenty obiadowe 2019 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 6,50 zł.

Abonament za miesiąc :

czerwiec 78,00 ( 12 dni x 6,50 zł )

UWAGA
W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie (do 10 każdego miesiąca) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku). Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Intendent

Anna Wilk


ZAPISY NA OBIADY

Kwiatowa 28

 W roku szkolnym 2018/2019  w budynku  przy ul. Kwiatowej 28 zapisy na obiady odbywać się będą w dniach :

– 3 września u Wychowawców klas
– 4 września u Intendenta w holu Szkoły

Ogrodowa 13

na ulicy Ogrodowej zapisy na obiady odbywać się będą w dniach:

– 3 września u Wychowawców klas
– 4 września w Sekretariacie przy ul. Ogrodowej 13

Filia Szkoły Podstawowej w Zgorzale   ul. Cyraneczki 8  

Zapisy na obiady odbywać się będą w dniach:

– 3 września u Wychowawców klas
– 4 września w Sekretariacie Szkoły  przy ul. Cyraneczki 8

Warunkiem korzystania z obiadów na stołówce szkolnej jest  w pierwszej kolejności zapis na listę, a  nie wpłata gotówki na konto indywidualne.

Dzieci, które nie będą zapisane w wyżej wymienionych terminach nie będą mogły jeść obiadów we wrześniu .      

Dzieci, które przechodzą ze Szkoły z ul. Ogrodowej  otrzymają    w Szkole na ul. Kwiatowej nowe konta do płatności za obiady.

Cena obiadu dla dzieci w abonamencie 6,50 zł.

Obiady wydawane będą od 6 września ( od czwartku )                                          

Regulamin Stołówki