Uwaga Rodzice!

Odwoływanie obiadów w czerwcu odbywa się do środy tj. 15.06.2022

W ostatnich dniach nauki tj. 20-23.06.2022 nie będzie możliwości odwoływania obiadów ze względu na ich rozliczenie.

Zwrot za odwołane obiady z czerwca otrzymają Państwo gotówką w dniu zakończenia roku szkolnego u Wychowawców klas.

jadlospis-20-24.06.2022

alergeny


Wpłaty za abonamenty obiadowe  2022 r. przyjmowane będą od 1 do 10 każdego miesiąca.

Cena obiadu w abonamencie 7,50 zł.

Abonament za miesiąc :

Czerwiec       157,50 zł   ( 21 dni  x 7,50 zł)  kl.0

Czerwiec       112,50 zł   ( 15 dni x 7,50 zł)  kl. I- VII

UWAGA

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie  (do 10 każdego miesiąca) wydanie obiadów zostaje wstrzymane (karta, kod staje się nieaktywna i uczeń nie otrzyma posiłku).
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Starszy Intendent

Anna Wilk


Zasady zapisu dziecka na obiady szkolne w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle w roku szkolnym 2021/2022

Warunkiem korzystania dziecka z obiadów na stołówce  szkolnej jest złożenie podpisanej przez Rodziców/opiekunów KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (nie wpłata gotówki na konto).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce INFORMACJE/stołówka oraz u Intendenta w holu szkoły.  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego również u wychowawców.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać:

 ul. Kwiatowa 28

  • 1 września u Wychowawców
  • 2 września u Intendenta

 ul. Ogrodowa 13

  • 1 września u Wychowawców
  • 2 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Ogrodowej 13

 Filia Szkoły Podstawowej w Zgorzale ul. Cyraneczki 8

  • 1 września u Wychowawców
  • 2 września w Sekretariacie Szkoły przy ul. Cyraneczki 8

Dzieci, które nie będą zapisane w wyżej wymienionych terminach nie będą mogły jeść obiadów we wrześniu.

Dzieci, które przechodzą ze Szkoły z ul. Ogrodowej i ze Szkoły w Zgorzale otrzymają w Szkole na ul. Kwiatowej nowe konta do płatności za obiady.

Cena obiadu dla dzieci w abonamencie wynosi 7,50 zł.

Obiady wydawane będą od 6 września (poniedziałek)