Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Oddziały Przedszkolne

Uchwała Nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.

Uchwała Nr 423/XXX/2017 Rady Gminy  Lesznowola z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Szkoła Podstawowa

Uchwała Nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.