ZASADY ZAPISU NA AKCJĘ LATO 2020

Półkolonie „AKCJA LATO 2020”  w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle Zapisy do 15.06.2020 r. Termin: 1.07-31.07.2020 r., w godzinach 7.30-17.00 Tygodniowy koszt akcji = 20 zł Zapisu dokonać można tylko i wyłącznie na cały tydzień. Uczestnik oraz Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem półkolonii „AKCJA LATO 2020” oraz z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA…

Więcej

DYŻUR WAKACYJNY DLA ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych w ramach dyżuru wakacyjnego odbywać się będą w filii szkoły w Zgorzale w okresie 29.06-24.07.2020 r. Zapisy na dyżur prowadzić będziemy drogą elektroniczną od 8 do 15 czerwca 2020 r..  Zgłoszenie dziecka wraz z informacją czy dziecko korzystać będzie z obiadu należy wysłać na adres: sekretariat@spwmy.edu.pl w tytule wiadomości wpisując DYŻUR…

Więcej

Półkolonie „AKCJA LATO 2020”

Półkolonie „AKCJA LATO 2020” w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków  w  Mysiadle „Akcja Lato 2020” trwać będzie w okresie od 1.07 (środa) do 31.07.2020 r. w godz. 7.30-17.00 Zajęcia odbywać się będą tylko stacjonarnie w budynku szkołyprzy ul. Kwiatowej 28. Przez cały okres trwania akcji dla uczestników można zakupić obiady Uczestników obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa…

Więcej

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

Biblioteka szkolna pracuje w ograniczonym zakresie. Godziny pracy biblioteki: poniedziałek 9.00 – 15.00 środa 9.00 – 15.00 piątek 9.00 – 15.00 Od 15 czerwca bibliotek będzie czynna codziennie w godzinach 9.00-15.00 ( z wyłączeniem 16, 17 i 18 czerwca ze względu na egzamin ósmoklasisty). Czynna jest biblioteka w budynku przy ul. Kwiatowej 28 (półpiętro) Nieczynne…

Więcej

ZMIANA GODZIN ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS 1-3

Mysiadło, 26.05.2020 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że od środy 27.05.2020r. w oddziałach przedszkolnych (zerówkach)i klasach I-III zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą prowadzone w godz. 7.00-17.00. Jednocześnie przypominamy, że przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do placówki po okresie zawieszenia zajęć w związku z pandemią rodzice/prawni opiekunowie  zobowiązani są do zgłaszania dziecka w cyklach tygodniowych  (na każdy kolejny tydzień zgłoszenia…

Więcej

Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo, od 1 czerwca br. uczniowie klas 4-8 mają możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów w celu poprawienia oceny oraz/lub wyjaśnienia materiału. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów, a ich wymiar/harmonogram będzie uzależniony od zdiagnozowanych potrzeb. Osoby, które zgłoszą udział w konsultacjach, zostaną poinformowane o  terminach dyżurów poszczególnych nauczycieli. Ze względów organizacyjnych…

Więcej