Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Szanowni Państwo, zachęcamy do śledzenia webinariów odbywających się w ramach programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” przygotowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Komendą Stołeczną Policji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, konsultantów wojewódzkich ds. psychiatrii i psychologii klinicznej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia…

Więcej