PROGRAM PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Od września w klasach pierwszych oraz w oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia w ramach międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Jest to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Podczas zajęć dzieci słuchają opowiadań o losach trójki młodych przyjaciół. Jest wśród nich rodzeństwo Lilly i Tig, mają…

Więcej