Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został rozesłany list do rodziców uczniów naszej szkoły z zaproszeniem do opowiedzenia o swojej pracy lub pasji.

Na zaproszenie odpowiedziało kilkoro rodziców. W grudniu zostały zorganizowane pierwsze spotkania dla klas ósmych z panią mgr inż. geolog i geofizyk Katarzyną Dusak.

Pani Katarzyna w bardzo interesujący sposób opowiedziała o geologii jako nauce, o zawodzie geologa i o tym co trzeba zrobić, żeby nim zostać. Uczniowie dowiedzieli się także co to jest geologia naftowa, poznali sylwetkę Ignacego Łukasiewicza i jego dokonania. Zobaczyli prezentację o ropie naftowej i gazie, jak się je odkrywa i wydobywa; poznali sejsmiczny obraz struktury geologicznej, która może zawierać gaz oraz niebezpieczne surowce.
Pani geolog przyniosła na spotkanie skały i minerały, które zachwyciły ósmoklasistów.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i ciekawe zajęcia.

Aleksandra Stefańska

Opiekun SU