Projekt „Angielski dla Dyrektora na Dobry Początek Partnerstwa dla Szkoły” trwał od 01.09.2017-31.08.2018 i był pierwszym projektem finansowanym z Funduszy Europejskich POWER SE.

Celem projektu było przede wszystkim nawiązanie kontaktów, które posłużą do przeprowadzenia kolejnych wizyt studyjnych wśród nauczycieli, a także do zorganizowania wymiany szkolnej uczniów czy współpracy online. Uczestnicy projektu mieli za zadanie zaobserwować sposoby motywowania pracowników i oceniania kompetencji kadry nauczycielskiej oraz pracowników niepedagogicznych. Istotnym elementem było  wdrażanie oceniania kształtującego, a także organizacja czasu uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Aby cele te były możliwe do zrealizowania, konieczne było podniesienie umiejętności językowych kadry zarządzającej oraz kwalifikacji koordynatora wymian zagranicznych w zakresie zarządzania projektami i możliwości wykorzystania funduszy unijnych.

W ramach działań uczestnicy (6 osób kadry zarządzającej szkołą) odbyli intensywny kurs języka angielskiego, będący przygotowaniem do wyjazdu zagranicznego, składającego się z tygodniowego kursu językowego oraz wizyt studyjnych. Koordynatorka projektów międzynarodowych wzięła udział w szkoleniu na temat zarządzania projektami, ich planowania, realizacji i rozpowszechniania rezultatów.

Dzięki realizacji tego projektu i nabyciu umiejętności językowych przez kadrę zarządzająca szkołą możliwe stało się czerpanie z wiedzy i doświadczeń zagranicznych partnerów. Nawiązana współpraca posłużyła wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania placówka edukacyjną, motywowania pracowników, a w efekcie podniesieniu jakości pracy szkoły. Udział w projekcie był również inspiracją dla innych nauczycieli szkoły, zachęcił ich do poszukiwania zagranicznych partnerów i nawiązywania współpracy z  kolegami z innych krajów.

Rezultatami projektu były: podniesienie kompetencji językowych, wprowadzenie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas mobilności mobilnych oraz stworzenie dwóch nowych projektów: Find Your Balance w zakresie partnerstw strategicznych oraz Nauczyciel Nowej Generacji w zakresie mobilności edukacyjnej.

K1-Prezentacja-Charzewska-Dorota1

plakat18920