Projekt Nauczyciel Nowej Generacji, finansowany ze środków POWER SE zaplanowano w Szkole Podstawowej w Mysiadle w odpowiedzi na potrzebę nawiązania na szeroką skalę kontaktów ze szkołami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń. Działania zaplanowano na okres  od 1 września 2018  do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu było poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności organizacji pracy przy pomocy nowych technologii poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami krajów europejskich, z którymi udało się nawiązać kontakt. Służyć miały temu obustronne wizyty studyjne do trzech szkół: na terenie Czech- szkoła podstawowa w  Ludgerovicach i Hiszpanii- szkoła podstawowa Ceip Caes Sant Miquel w miejscowości Tavernes  De La Valldigna, jak również Liceum ogólnokształcące Las Lagunas w Madrycie. 

Aby cele były możliwe do zrealizowania, konieczne było podniesienie umiejętności językowych kadry. W ramach działań, 16 nauczycieli klas 4-8 odbyło 10-miesięczny kurs języka angielskiego będący przygotowaniem do wyjazdu zagranicznego poświęconego obserwacji pracy nauczycieli szkół europejskich.

Po zakończeniu wszystkich mobilności zagranicznych uczestnicy projektu opracowali listę najciekawszych, ich zdaniem, pomysłów wartych wcielenia w życie szkoły. Opracowanie ankiety dało szansę wypowiedzenia się wszystkim nauczycielom rady pedagogicznej szkoły podstawowej w Mysiadle na temat zaproponowanych rozwiązań. 

Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród większości nauczycieli zostały przekazane do wiadomości społeczności szkolnej oraz dyrekcji. Wcielenie w życie rezultatów i wniosków z ankiety odbędzie się poprzez następujące działania:

1. Stworzenie planu dyżurów na  przerwach na świeżym powietrzu z uwzględnieniem patio i boiska szkolnego (od wiosny 2021);

2. W szkole zostanie przeznaczone miejsce dla „osi chronologicznej życia szkoły”, na której będą zamieszczane informacje o ważnych wydarzeniach, oraz przestrzeń do wystawiania prac uczniów;

3. Native speakerzy, którzy będą na stale uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego (w roku szkolnym 2020/21 ze względu na COVID szkoła nie bierze udziału w programie ”Lattitude Global Volunteering”) będą mieli rozpisane konwersacje z uczniami w małych grupach;

4. Udostępniono część iPadów uczniom klas 1-3;

5. Realizację projektu: Erasmus+, „Kompetencje Kluczowe w Szkole, który dostał dofinansowanie i zaczął się 01 września 2020. Powstał dzięki rezultatom i wnioskom związanym z potrzebą kształcenia kompetencji kluczowych po mobilnościach zagranicznych;

6. Szkoła postara się pozyskać środki na wyposażenie miejsc, w których uczniowie będą mogli spędzać razem przerwy.

NNG-Madryt

Job-shadowing-IX-X-2019

plakatok18922