Projekt Green Application (pełna nazwa to global rethinking environmental education network) jest projektem ufundowanym przez program Erasmus+ i powstał we współpracy ze szkołami Las Lagunas w Madrycie (Hiszpania) oraz Merian Schule Freiburg (Niemcy). Do projektu zaproszeni zostaną uczniowie klas 7-8 w trakcie jego trwania, to jest od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2022.

Głównym celem projektu jest stworzenie planu środowiskowego dla szkoły, oraz działania dla uczniów i całych społeczności szkolnych mających na celu szerzenie świadomości o konieczności oszczędzania energii, segregowania śmieci czy unikanie wyrzucania jedzenia.

W ramach projektu zaplanowano 4 wizyty dla 10 uczniów (2 w Hiszpanii, jedna w Niemczech i jedna w Polsce), które zostaną zaplanowane w czasie, kiedy pandemia COVID-19 na to pozwoli.