Szanowni Państwo Rodzice,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję Państwa, że

  • od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do edukacji stacjonarnej,
  • uczniowie klas 4-8 kontynuują naukę w formie zdalnej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zajęcia dla uczniów klas 1- 3 z ulicy Ogrodowej w Mysiadle odbywać się będą
w budynku głównym szkoły przy ulicy Kwiatowej 28, a filia w Zgorzale pracować będzie bez zmian. Obowiązywać będzie dotychczasowy plan lekcji. Dzieciom zostanie również zapewniona możliwość korzystania z obiadów oraz opieki świetlicowej. Dowozy szkolnym autobusem odbywać się będą według aktualnego rozkładu jazdy, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Przypominam również, że Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko
w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz
w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Zgodnie z rekomendacjami MEiN, MZ i GIS  każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole będzie miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z innymi klasami w czasie zajęć lekcyjnych i podczas obiadu w stołówce szkolnej.
W budynku przy ulicy Kwiatowej funkcjonować będą dwie świetlice: jedna dla klas 1, druga dla klas 2-3.

Proszę o ubieranie dzieci stosownie do pogody, dzieci będą możliwie jak najczęściej wychodziły na świeże powietrze.

Przypominam, że na terenie szkoły nadal należy przestrzegać Procedur obowiązujących w okresie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, dostępnych na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Monika Rutkowska