Szanowni Państwo,

zachęcamy do śledzenia webinariów odbywających się w ramach programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” przygotowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Komendą Stołeczną Policji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, konsultantów wojewódzkich ds. psychiatrii i psychologii klinicznej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Poniżej informacje o tematyce i datach kolejnych spotkań dla rodziców:

Temat 1 – 21.01.2021r. godz.18.00 – „Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.”

Temat 2 – 11.02.2021r. godz.18.00 – „Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.”

Temat 3 – 25.02.2021r. godz.18.00 – „Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?

Pierwszy webinar adresowany do rodziców  będzie dostępny pod linkiem:

Drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Trzeci webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/R544mFsClqk

Informacje na temat programu można również znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Małgorzata Paczkowska

pedagog szkolny