Szanowni Państwo, 

prezentujemy uaktualnioną ofertę form  pomocy, z której mogą Państwo skorzystać ​

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie. 

1. Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z trudnościami społecznymi.​

2.Terapia rodzin.​

3.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami.​

4. Coaching rodzicielski.​

5. Warsztaty umiejętności rodzicielskich – Szkoła dla rodziców nastolatków.​

    Kontakt z Poradnią:  Tel . 22 756 44 55

Jednocześnie informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku rozpoczęło działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży w kryzysie życiowym.​

Pomoc zapewniają specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Piasecznie, Górze Kalwarii oraz Tarczynie.​

Główna siedziba ŚCZP mieści się w Piasecznie przy ul. Powstańców Warszawy 29.

Rejestracja  22 757 68 20 w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku.