Zapraszamy uczniów klas 7 – 8 do udziału w tegorocznej edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Literatury Polskiej w Językach Obcych „Odpowiednie dać obce słowo 2021” organizowanego przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie. 

Uczeń recytuje wiersz lub prozę polskiego pisarza w przekładzie na język obcy.  

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka angielskiego. 
 
Link do  konkursu https://21lo.waw.pl/odpowiednie-dac-obce-slowo-2021/ 

Ewelina Gut 
Karolina Lis