Mysiadło, 26.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją rządu dotyczącą nowych zasad bezpieczeństwa, w dniach od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. zamknięte zostają żłobki i przedszkola. W tym czasie opieką na terenie placówki będą objęte tylko dzieci, których rodzice pracują w służbach bezpośrednio zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19. Warunkiem jest złożenie prośby o objęcie dziecka opieką. Prośbę proszę wysyłać na adres sekretariat@spwmy.edu.pl

W dniach 29.03.2021 – 9.04.2021 r. wychowawcy i specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą przesyłali Państwu materiały do pracy z dziećmi w domu.

Obiady są odwołane dla wszystkich dzieci do 9.04.2021 r., Dzieci zapisane na zajęcia opiekuńcze będą miały zapewnione posiłki na dotychczasowych zasadach.

                                                                                               Z poważaniem

Monika Rutkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle