Prezentacja5

W roku szkolnym 2022-2023 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków bierze udział w kampanii społecznej “Odłącz się – Połącz się”. Jest to kampania zorganizowana przez Stowarzyszenie “Strefa Wsparcia”- organizację pozarządową wspierającą rodziców i nauczycieli.   

Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości nauczycieli, rodziców oraz dzieci w temacie niebezpieczeństw wynikających z nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z elektroniki przez dzieci wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i młodzieży oraz podanie konkretnych narzędzi, jakimi możemy pracować w szkole i w domu, aby zapobiegać wchodzeniu dziecka w e-uzależnienie.   

Przystąpiliśmy do tego programu, aby dać rodzicom i opiekunom naszych dzieci jak największą ilość informacji na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z elektroniki i z mediów społecznościowych. Również informacje jakie treści, którymi karmią się nasze dzieci, są niewłaściwe a jakie odpowiednie dla ich wszechstronnego rozwoju. Chcemy też pomóc wzmocnić uważność osób pracujących i przebywających z dziećmi zarówno w szkole jak i w domu w kwestii przejmowania zdrowej kontroli nad wchodzeniem i przebywaniem dziecka w świecie mediów – zwłaszcza mediów społecznościowych. Oferujemy konkretną wiedzę, jak postępować w sytuacjach problemowych oraz jak uniknąć e-uzależnienia.   

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny na kilka sposobów:  

  1. W obu placówkach, będzie dla rodziców przygotowana tablica “EDU-STREFA DLA RODZICA”. Cyklicznie będziemy tam umieszczali nowe informacje poszerzające Państwa świadomość w tematach poruszanych przez program “Odłącz się – Połącz się”.   

Wersja elektroniczna materiałów będzie także dostępna na stronie internetowej szkoły, w zakładce “Nasza szkoła-profilaktyka uzależnień”.  

  1. Będziemy zapraszać rodziców i nauczycieli do korzystania z wykładów, prelekcji na temat zagrożeń związanych z obecnością dziecka w sieci, również inspirujących do  

budowania z dzieckiem relacji i pobudzających kreatywność do podejmowania aktywności z dzieckiem. Taką wiedzę będziecie Państwo też otrzymywać raz w miesiącu (już od października) drogą mailową tak, by móc bezpośrednio w odpowiednim czasie zajrzeć do przygotowanych dla Państwa materiałów.  

 Równolegle, w trakcie roku szkolnego, nauczyciele i wychowawcy otrzymają szereg materiałów, scenariuszy z programu “Odłącz się – Połącz się” do wykorzystania w pracy z dziećmi w klasie.   

Wierzymy, że wspólnie łącząc nasze działania szkolne i domowe jesteśmy w stanie odkryć na nowo przed dziećmi, jak ciekawy i piękny jest świat realny, jak budować relacje rówieśnicze, odkrywać przyjaźnie i zabawy uruchamiane wyobraźnią, a nie przyciskiem ENTER.  

Plakat-A3


W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w społecznej kampanii edukacyjnej pod nazwą “ODŁĄCZ SIĘ-POŁĄCZ SIĘ”. Celem jej jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by: 

  • poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie, 
  • uwierzyli, że mają wpływ na zmianę nawyków dziecka,
  • wiedzieli, jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień. 

NOTATKA-1-USPIJ-EKRANY

Notatka-wizualna-Obudz-swiadomosc-ZAGROZENIA-PDF-


E-book-1