We wtorek 18 października br. odbyła się szkolna gra typu escape room pod tajemniczym tytułem „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!”.  

Oto zaczyna się dla Was czas testu na dojrzałość. Wasza karawana z WIELbłądziami została wystawiona do corocznego wyścigu przez pustynię, w trakcie którego musicie wykazać się rozwagą, odpowiedzialnością, asertywnością w decydowaniu o dobru swoim i innych oraz umiejętnością współpracy. Na drodze przez pustynię (a może przez życie?!) napotkacie wiele pułapek – zwodnicze przyjemności, nieodpowiednie towarzystwo, kuszące ryzyko. Sprawdźcie, czy „zwielbłądzicie” czy może zachowacie swoje siły, zdrowie i rozum…  

Tak rozpoczęła się edukacyjna gra „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!” od NaTrzepaku z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas VI, VII i VIII zorganizowana we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli. W trakcie gry na młodzież czekały wyzwania logiczne, dzięki którym – w zabawnej i wciągającej formule podróży przez pustynię – uczniowie zostali skonfrontowani z sytuacjami, w których mogą się dać oszukać lub narazić na niepotrzebne ryzyko i niebezpieczeństwo, np. w sytuacji propozycji dopalacza wyglądającego jak cukierek. Młodzież poznała też możliwe skutki nierozważnych decyzji w zakresie różnych typów uzależnień – od siecioholizmu czy fonoholizmu, przez używki, po uzależnienie od cukru.  

Bohaterem gry i postacią, z którą mieli utożsamić się uczniowie, był niefrasobliwy wielbłąd, który w swojej podróży przez pustynię stale napotyka na niewłaściwe osoby narażające go utratę zdrowia i zachęcające do nierozważnych decyzji. Temat profilaktyki uzależnień został poruszony w nowoczesnej formie, co zdecydowanie zaktywizowało młodzież. W grze „Nie WIELbłądź – DECYDUJ!” nie ograniczali się oni do słuchania, ale sami  przejmowali inicjatywę, podejmowali decyzje i dokonywali wyborów w różnych sytuacjach narażających ich na uzależnienie. W jednym z punktów gry na uczestników czekała wielkoformatowa gra  planszowa z zakresu profilaktyki uzależnień; na innych – aktywności wykonywane w goglach alkoholowych pozwalających doświadczyć wrażenia bycia pod wpływem alkoholu tak, by gracze mieli szansę zrozumieć, jak uzależnienia ograniczają ich percepcję, wydajność i zdrowie. Wszystkie zadania stojące przed uczestnikami były wykonywane zespołowo dla wzmocnienia umiejętności współpracy i otwartości na innych. Gra zmotywowała uczniów do wspólnej, kreatywnej współpracy, a także  – mamy nadzieję – pobudziła budowanie relacji rówieśniczych.  

Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym. Profilaktyka uzależnień oznacza świadome działanie mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią. Wczesna mądra edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę na ochronę młodzieży przed uciekaniem w świat używek, przemocy i wirtualną rzeczywistość w poszukiwaniu pozornej akceptacji.  

Scenariusz i realizacja: Na Trzepaku