Półkolonie „AKCJA ZIMA 2023” 

w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 

Zapisy od 17.01 do 25.01.2023 r.  

Termin półkolonii: 13-24.02.2023 r., w godzinach 8.00-16.30 

Zajęcia w ramach półkolonii będą prowadzone w budynku przy ul. Kwiatowej 28 

Tygodniowy koszt akcji  

I tydzień = 130,00 zł 

I tydzień = 120,00 zł 

Zapisu dokonać można tylko na cały tydzień. 

Uczestnik oraz Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem półkolonii „AKCJA ZIMA 2023”. 

Na czas półkolonii będzie można wykupić obiad dla uczestników w cenie 8,5 zł/1 obiad. 

  • Płatność za obiady (tylko gotówką) w każdym budynku szkoły (ul. Kwiatowa u intendenta  
    w godz. 8.00-16.00, ul. Ogrodowa w sekretariacie 7.40-15.40) 
  • Nie ma możliwości odwołania obiadu w czasie trwania półkolonii. 

ZASADY ZAPISU 

  1. Zapisów  na półkolonie można dokonać w  sekretariacie szkoły : 
  • w budynku przy ul. Ogrodowej 13 (w godz. 7.40-15.40) 
  1. UWAGA! Ilość miejsc jest limitowana: 

– w I tygodniu – 60 osób, 

– w II tygodniu – 30 osób 

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.  

  1. W celu zapisu dziecka/dzieci należy złożyć poniższe dokumenty

–  KARTA KWALIFIKACYJNA  

potwierdzenie dokonania opłaty za półkolonie w kwocie 130,00zł lub 120,00 zł lub 250,00 zł (2 tygodnie) 

Tylko złożenie łącznie tych dwóch dokumentów gwarantuje wpisanie uczestnika na listę półkolonii.  

KARTA KWALIFIKACYJNA, PROGRAM PÓŁKOLONII dostępne są na stronie internetowej szkoły. 

  1. Postanowieniem Regulaminu Półkolonii AKCJA ZIMA 2023– nie przewiduje się zwrotu opłaty wniesionej za półkolonie. 

Wpłaty za PÓŁKOLONIE „AKCJA ZIMA 2023”   dokonać należy na poniższe konto bankowe: 

Numer konta:  10 8022 0000 2001 0004 9979 0004 

w tytule wpisując: Imię i nazwisko dziecka, tytułem: PÓŁKOLONIE AKCJA ZIMA 2023  

Opłata za półkolonie zawiera opłaty za: bilety wstępu, warsztaty, autokary podczas wyjazdów, koszt zakupu materiałów do zajęć przewidzianych w programie oraz drobnych nagród. 

***** 

W trakcie półkolonii „Akcja Zima 2023” nie kursuje autobus szkolny. 

ZAPRASZAMY!