Niebądźzielonyw temacieautyzmu – bądź niebieski, pod takim hasłem odbył się w naszej szkole kolejny dzień tolerancji związany z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.  

Na całym świecie Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Jednak z uwagi na to, że w tym roku przypadł on w niedzielę, przesunęliśmy wydarzenia na poniedziałek 3 kwietnia. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na codzienne problemy, z jakimi borykają się osoby ze spektrum, a także szerzenie wiedzy w tym zakresie. 

2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. ONZ oficjalnie zalicza autyzm do najgroźniejszych problemów zdrowotnych – obok AIDS, cukrzycy i raka. Niestety, brak zrozumienia i niewłaściwa interpretacja pewnych specyficznych zachowań, przejawianych przez ludzi z autyzmem, mogą prowadzić do stygmatyzacji i wykluczenia. Tolerancja nie jest kwestią instynktu, lecz świadomości. Często pewne zachowania nietolerancyjne mogą wynikać z niewiedzy, stereotypów czy też mitów krążących w społeczeństwie i dlatego organizowane w szkole akcje przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych żyjących obok nas. 

Małgorzata Długozima  

Magdalena Rataj 

Karina Szubert